CARTA A

TITUS

2

La sana doctrina

1 Tu, però, ensenya el que està d'acord amb la sana doctrina:
2 que els homes d'edat siguin sobris, dignes, prudents, forts en la fe, en l'amor i en la paciència.
3 Igualment les dones d'edat, que tinguin un comportament sant, que no siguin murmuradores, que no tinguin el vici de beure; han de ser mestres de bondat.
4 Així podran aconsellar les joves a estimar el marit i els fills,
5 a ser prudents, castes, bones mestresses de casa seva, bondadoses, obedients al seu marit, per tal que la paraula de Déu no sigui desacreditada.
6 Recomana igualment als joves que siguin assenyats.
7 Que en tu vegin sempre un model de bona conducta. En l'ensenyament sigues sincer, seriós en el comportament,
8 dóna paraula justa, irrebatible, a fi que els adversaris quedin avergonyits en veure que no tenen cap argument contra nosaltres.
9 Que els esclaus siguin obedients en tot als seus amos, que procurin tenir-los contents. Que no els repliquin,
10 que no els estafin, al contrari, que es mostrin dignes de tota confiança, de manera que en tot facin honor a l'ensenyament de Déu, el nostre Salvador.

Cal portar una vida assenyada

11 Perquè s'ha manifestat la bondat de Déu que porta salvació a tots els homes,
12 i ens instrueix perquè, renunciant a la vida impia i als desigs mundans, portem una vida assenyada, justa i pietosa, en aquest temps,
13 mentre esperem el feliç acompliment del nostre anhel, que és la manifestació gloriosa del gran Déu i Salvador nostre, Jesucrist.
14 Ell es donà a si mateix per nosaltres, a fi de redimir-nos de tota mena de maldat i depurar-se per a ell un poble escollit com a seu, apassionat en la pràctica del bé.
15 D'això és del que has de parlar, animant i convencent, amb plena autoritat; que no hi hagi ningú que no et respecti.