CARTA ALS

ROMANS

15

Comportament dels forts en la fe

15 Nosaltres, com a forts, hem de suportar les debilitats dels febles, i no desinteressar-nos-en per comoditat pròpia.
2 Que cadascú procuri de complaure el proïsme, pel seu bé, en mires d'edificació.
3 Que Crist tampoc no va buscar la seva pròpia comoditat; tot al contrari, acomplí el que diu l'Escriptura: "Els insults dels qui t'ultratjaven han caigut damunt meu."
4 De fet, tot allò que en altre temps va ser escrit ho fou per a instruir-nos, a fi que, per mitjà de la constància i el consol que donen les Escriptures, mantinguem l'esperança.
5 Que el Déu de la constància i el consol us concedeixin la mútua harmonia, segons l'exemple de Crist Jesús,
6 a fi que, unànimement, a una sola veu, glorifiqueu el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist.

L'exemple del Crist

7 Per tant, acolliu-vos els uns als altres, tal com el Crist també ens va acollir per a glòria de Déu.
8 Vull dir que el Crist s'ha fet servidor dels jueus per mostrar la fidelitat de Déu, amb el propòsit de confirmar les promeses fetes als patriarques,
9 i fent que els gentils glorifiquin Déu per la seva misericòrdia, tal com diu l'Escriptura:
"Per això et lloaré entre les nacions
i cantaré salms al teu nom."
10 I en un altre lloc diu:
"Alegreu-vos, nacions, junt amb el seu poble."
11 I encara:
"Lloeu el Senyor, totes les nacions,
aclameu-lo tots els pobles."
12 I també Isaïes diu:
"Rebrotarà l'arrel de Jessè,
aquell qui s'alçà per a regir les nacions;
i les nacions esperaran en ell."
13 Que el Déu de l'esperança us ompli completament de joia i pau en l'exercici de la vostra fe, per tal que amb la força de l'Esperit Sant desbordeu d'esperança.

El ministeri de Pau

14 Pel que fa a vosaltres, germans meus, estic personalment convençut que teniu una gran predisposició, i una adequada instrucció, que us capacita igualment per a amonestar-vos els uns als altres.
15 Us he escrit, prenent-me certa llibertat en alguns punts, com per refrescar-vos la memòria, emparat en la gràcia que Déu m'ha donat
16 de ser servidor de Crist Jesús entre els gentils, ministrant l'evangeli de Déu, per tal que l'ofrena que són els gentils, santificada per l'Esperit Sant, li sigui acceptable.
17 Em sento, doncs, orgullós en Crist Jesús, pel que fa al servei de Déu,
18 tenint per cert que no gosaria mai parlar de coses que Crist no hagi obrat per mitjà meu, en relació a la conversió dels gentils, per la paraula i els fets,
19 amb poder de miracles i prodigis, per la força de l'Esperit de Déu, fins al punt que, des de Jerusalem i rodalies fins a Il·líria, he propagat l'evangeli de Crist.
20 Tanmateix, he tingut el punt d'honor d'evangelitzar només els llocs on el Crist no ha estat mai anunciat, per tal de no edificar sobre el fonament d'un altre,
21 sinó d'acord amb el que diu l'Escriptura:
"Els qui no en tenien notícia el veuran,
i els qui mai no n'havien sentit a parlar comprendran."

Projectes de visitar Roma

22 Aquesta ha estat la causa que m'ha impedit sempre de venir a vosaltres,
23 però ara ja no tinc cap més camp d'acció en aquestes regions, i com que des de fa molts anys tinc desig de visitar-vos,
24 quan vagi cap a Hispània espero que us podré veure tot passant, i que vosaltres m'arranjareu el viatge cap allà, quan hagi gaudit un temps de la vostra companyia.
25 De moment, però, me'n vaig a Jerusalem a dur assistència als creients.
26 Perquè els de Macedònia i Acaia van decidir de fer una col·lecta a favor dels necessitats que hi ha entre els creients de Jerusalem.
27 Va sortir d'ells; tanmateix hi estaven obligats, perquè si els gentils han compartit els seus béns espirituals, és just també que els corresponguin amb els béns materials.
28 Així que pugui enllestir aquest afer, deixant consignat el fruit de la recapta, aniré cap a Hispània, fent escala a casa vostra.
29 I sé que la meva visita a vosaltres té la plena benedicció de Crist.
30 Però us prego, germans, per nostre Senyor Jesucrist i per l'amor que inspira l'Esperit, que us feu solidaris de la meva lluita per mitjà de les vostres pregàries a Déu en favor meu,
31 perquè em lliuri dels rebels de Judea i perquè l'ajut que porto sigui ben rebut pels creients de Jerusalem,
32 de manera que us pugui venir a veure amb alegria i, si Déu vol, descansar al vostre costat.
33 Que el Déu de la pau sigui amb tots vosaltres. Amén.