EVANGELI SEGONS

MATEU 

4

Les temptacions de Jesús

(Mc 1,12-13 Lc 4,1-13)

1 Aleshores Jesús, conduït per l'Esperit, va anar al desert perquè el diable el temptés.
2 Després de dejunar quaranta dies i quaranta nits, a la fi va tenir fam.
3 Aleshores el temptador se li acostà i li digué: "Si ets Fill de Déu, mana que aquestes pedres es tornin pans."
4 Ell li respongué: "Hi ha escrit: No solament de pa viurà l'home, sinó de tota paraula sortida de la boca de Déu."
5 Després el diable se l'emporta a la Ciutat Santa, el posa damunt el pinacle del temple
6 i li diu: "Si ets Fill de Déu, llença't daltabaix, perquè hi ha escrit:
Donarà ordre als seus àngels que estiguin per tu,
i que et duguin a les palmes de les mans,
a fi que els teus peus no ensopeguin amb cap pedra."
7 Jesús li fa: "També hi ha escrit: No temptaràs el Senyor, el teu Déu."
8 El diable, altre cop se l'enduu amb ell, fins al cim d'una muntanya molt alta, i li fa veure tots els reialmes del món i el seu esplendor,
9 i li diu: "Tot això et donaré si et prosternes i m'adores."
10 Però Jesús li diu: "Vés-te'n Satanàs, perquè hi ha escrit:
Adoraràs el Senyor, el teu Déu,
i només a ell donaràs culte."
11 Llavors el diable el va deixar estar, i tot seguit vingueren uns àngels que es van posar a servir-lo.

Inici del Ministeri de Jesús
(Mc 1,14-15 Lc 4,14-15)

12 Jesús, en assabentar-se que havien empresonat Joan, es va retirar a Galilea;
13 però va deixar Natzaret i se n'anà a viure a Cafarnaüm, a la vora del llac, als termes de Zabuló i de Neftalí.
14 Així es complia l'oracle del profeta Isaïes, que diu:
15 Terra de Zabuló i terra de Neftalí,
camí del mar,
a l'altra banda del Jordà,
Galilea dels gentils.
16 El poble que vivia en tenebres
va veure una gran llum;
i als qui habitaven en la regió
de l'ombra de la mort,
una llum els ha resplendit.
17 Des d'aleshores Jesús començà a predicar i a dir: "Penediu-vos, perquè el Regne del Cel s'ha apropat."

Els primers deixebles
(Mc 1,16-20 Lc 5,1-11)

18 Mentre passejava per la riba del llac de Galilea, va veure dos germans, Simó, que era anomenat Pere, i el seu germà Andreu, els quals calaven la xarxa a l'aigua, perquè eren pescadors.
19 I els diu: "Seguiu-me i us faré pescadors d'homes."
20 Aleshores van deixar les xarxes i el seguiren.
21 Anant més enllà, va veure dos germans més, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, que eren a la barca amb el seu pare Zebedeu, repassant les xarxes; i els va cridar.
22 Ells deixaren immediatament la barca i el seu pare, i el van seguir.
23 I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant l'evangeli del Regne i guarint tota mena de malalties i xacres del poble.
24 La seva fama es va estendre per tot Síria, i li portaven tots els malalts afectats per diverses malalties i sofrences, endimoniats, epilèptics i paralítics, i els guaria.
25 I una gran gentada de Galilea, de Decàpolis, de Jerusalem, de Judea i de l'altre costat del Jordà l'anava seguint.