EVANGELI SEGONS

MATEU  

28

La resurrecció
(Mc 16,1-8 Lc 24,1-12 Jn 20,1-10)

1 Passat el dissabte, a trenc d'alba del diumenge, Maria Magdalena i l'altra Maria van anar a veure el sepulcre.
2 De sobte es produí un fort terratrèmol, perquè un àngel del Senyor, davallant del cel, s'atansà al sepulcre, va fer rodolar la pedra i s'hi assegué al damunt.
3 Tenia l'aspecte d'un llampec i el seu vestit era blanc com la neu.
4 Va causar tal pànic als guàrdies que es van estremir i es quedaren com morts.
5 L'àngel digué a les dones: "Vosaltres no us espanteu. Ja sé que busqueu Jesús, el crucificat.
6 No és aquí, perquè ha ressuscitat, tal com va predir. Veniu a veure el lloc on el van posar.
7 Aneu de seguida a comunicar als deixebles que ell ha ressuscitat d'entre els morts i que va davant vostre cap a Galilea; allà el veureu. Ara ja ho sabeu."
8 Elles, dominades per la por, però amb molt de goig, van marxar de pressa del sepulcre i van córrer a comunicar les bones noves als deixebles.
9 D'improvís, Jesús els sortí a l'encontre tot dient: "Salut." Elles se li van acostar, es van abraçar als seus peus i el van adorar.
10 Llavors Jesús els va dir: "No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea, i allà em veuran."
11 Mentre elles hi anaven, alguns de la guàrdia van anar a la ciutat i van informar els principals sacerdots de tot el que havia passat.
12 Llavors, aquests es van reunir amb els ancians i, després d'haver-s'ho parlat, van donar una bona quantitat de diners als soldats
13 dient-los: "Declareu això: Els deixebles hi van anar de nit i el van robar mentre nosaltres dormíem.
14 I si això arriba a saber-ho el governador, nosaltres el convencerem i procurarem que no tingueu complicacions."
15 Ells van prendre els diners i van fer el que els havien manat. Aquesta és la versió que ha circulat entre els jueus fins al dia d'avui.

La gran comissió

16 Els onze deixebles van anar a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat,
17 i, en veure'l, l'adoraren; alguns, però, tenien dubtes.
18 Aleshores Jesús s'hi acostà i els digué: "M'han estat donats plens poders al cel i a la terra.
19 Aneu i feu deixebles a tots els pobles; bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant,
20 ensenyant-los a observar tot allò que us he manat. Sapigueu que seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món."