EVANGELI SEGONS

MATEU  

24

Els senyals de la fi del temps
(Mc 13,1-31 Lc 21,5-33)

1 Jesús sortia del temple i, mentre se n'anava, se li van apropar els seus deixebles perquè es fixés en les construccions de l'edifici.
2 Jesús els va contestar: "Veieu tot això? Us asseguro que aquí no quedarà pedra sobre pedra: tot serà enderrocat."
3 Mentre estava assegut a la muntanya de les Oliveres, se li van acostar els seus deixebles i li van dir a part: "Digues-nos, quan tindrà lloc això i quin senyal indicarà la teva vinguda i la fi del món?"
4 Jesús els respongué: "Mireu que ningú no us enganyi,
5 perquè en vindran molts que s'apropiaran el meu nom i diran: 'Jo sóc el Crist', i enganyaran molta gent.
6 Sentireu parlar de guerres i de rumor de guerres; ara bé, no us alarmeu, perquè cal que això succeeixi, però no és encara la fi.
7 S'alçarà nació contra nació i regne contra regne; hi haurà fam i terratrèmols en diversos llocs;
8 però tot això només serà el començament dels dolors de part.
9 Llavors us lliuraran al martiri i us mataran, i per causa del meu nom sereu odiats per tots els pobles.
10 N'hi haurà molts que es rendiran i es delataran els uns als altres i s'odiaran mútuament.
11 També sorgiran molts falsos profetes que enganyaran molta gent.
12 La maldat serà tan general que l'amor de la majoria es refredarà.
13 Però el qui hagi resistit fins a la fi, se salvarà.
14 I aquest evangeli del Regne serà predicat arreu del món com a testimoniatge per a tots els pobles; i llavors vindrà la fi.
15 Quan veureu situat al lloc sant l'objecte abominable de la devastació que anuncià el profeta Daniel (que el lector ho entengui),
16 aleshores, els qui es trobin a la Judea que fugin a les muntanyes;
17 qui es trobi al terrat, que no baixi per emportar-se res de casa seva;
18 i qui sigui al camp, que no torni enrere per collir el mantell.
19 Ai de les dones embarassades i de les que criïn en aquells temps!
20 Pregueu que la vostra fugida no s'escaigui a l'hivern ni en dissabte,
21 perquè llavors hi haurà una gran tribulació, tanta com no n'hi ha haguda des del començament del món fins ara; ni n'hi haurà cap més.
22 I si aquells temps no fossin escurçats, no se salvaria ningú; però per amor als elegits, seran escurçats.
23 Llavors, si algú us deia: 'Mireu, aquí hi ha el Crist', o 'és allà', no us ho cregueu.
24 Perquè sorgiran falsos messies i falsos profetes, i faran grans senyals i prodigis, capaços d'enganyar, si fos possible, fins i tot els elegits.
25 Mireu, ja us he previngut.
26 Si, doncs, us diguessin: 'Mireu, és al desert', no hi aneu pas; o, 'és al celler', no ho cregueu pas;
27 perquè la vinguda del Fill de l'Home serà com el llampec que esclata a llevant i brilla fins a ponent.
28 On hi hagi el cadàver, allí s'aplegaran els voltors.
29 Immediatament després de la tribulació d'aquells temps, el sol s'enfosquirà i la lluna deixarà de fer la seva claror, els estels cauran del cel i els astres celestials seran sotraguejats.
30 Llavors apareixerà al cel el senyal del Fill de l'Home, i totes les races del món es lamentaran i veuran el Fill de l'Home que ve sobre els núvols del cel amb gran poder i glòria.
31 I enviarà els seus àngels amb un so potent de trompeta i aplegaran els seus elegits dels quatre vents, de l'un extrem a l'altre del cel.
32 Apreneu del símil de la figuera: quan les seves branques ja es tornen tendres i surten els brots, sabeu que l'estiu és a prop.
33 Igualment, vosaltres, quan veureu que succeeixen totes aquestes coses, sapigueu que ja és a prop, a les portes.
34 Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que s'hagin acomplert totes aquestes coses.
35 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.

Ningú no sap el dia ni l'hora
(Mc 13,22-37 Lc 17,26-30.34-36)

36 "Però pel que fa al dia i a l'hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel, ni el Fill; només el Pare.
37 Perquè allò que va passar en temps de Noè, també passarà en la vinguda del Fill de l'Home.
38 Igual com dies abans del diluvi menjaven, bevien i prenien marit o muller, fins que Noè va entrar a l'arca,
39 i no es van adonar de res fins que vingué el diluvi i se'ls emportà tots, així mateix serà la vinguda del Fill de l'Home.
40 Hi haurà dos homes al camp, l'un serà pres i l'altre deixat;
41 dues dones moldran al mateix molí, l'una serà presa i l'altra deixada.
42 Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
43 Sapigueu això: si l'amo de la casa sabés a quina hora de la nit es presentarà el lladre, estaria vetllant i no es deixaria saquejar la casa.
44 Per tant, vosaltres estigueu igualment preparats, perquè el Fill de l'Home vindrà a l'hora menys pensada.
45 ¿Qui serà, doncs, el servent fidel i prudent que l'amo posarà com a cap de servei en la tasca de distribuir a les hores degudes els aliments als altres criats?
46 Feliç aquell servent si l'amo, quan arriba, el troba fent això.
47 Us asseguro que el farà encarregat de tots els seus béns.
48 Però si aquell criat fos dolent i pensava dintre seu: 'L'amo triga molt',
49 i començava a pegar els seus companys i a menjar i beure amb els embriacs,
50 arribarà l'amo d'aquell criat el dia que menys s'ho espera i a l'hora menys pensada,
51 i el despatxarà, i farà amb ell el que es fa amb els hipòcrites. Allí hi haurà el plor i el cruixir de dents.