EVANGELI SEGONS

MATEU  

14

Joan Baptista és decapitat
(Mc 6,14-29 Lc 9,7-9)

1 Per aquell temps, el tetrarca Herodes va tenir notícia de l'anomenada de Jesús,
2 i digué als seus cortesans: "Aquest és Joan Baptista, que ha ressuscitat d'entre els morts i per això té els poders miraculosos que obren en ell.
3 I és que Herodes havia fet agafar Joan i l'havia encadenat a la presó, incitat per Herodies, la dona del seu germà Filip,
4 perquè Joan li reprotxava: "No t'és permès de tenir-la."
5 Herodes el volia matar, però tenia por de la gent, perquè el tenien per un profeta.
6 Però, en ocasió de l'aniversari d'Herodes, la filla d'Herodies va dansar davant tothom i va plaure tant a Herodes
7 que aquest va jurar de donar-li qualsevol cosa que demanés.
8 Ella, instigada per la seva mare, digué: "Dóna'm ara mateix, en una safata, el cap de Joan Baptista."
9 El rei s'entristí, però a causa del jurament i dels convidats va manar que l'hi donessin,
10 i va fer decapitar Joan a la presó.
11 I van posar el cap en una safata i el van dur a la noia, i la noia el va donar a la seva mare.
12 Llavors els deixebles de Joan van anar a buscar el cadàver, l'enterraren i van anar a comunicar-ho a Jesús.

Amb cinc pans i dos peixos
(Mc 6,30--44 Lc 9,10-17 Jn 6,1-14)

13 Quan Jesús ho va saber, se'n va anar d'aquell lloc en una barca, tot sol, cap en un indret despoblat. Però la gent ho va saber, i el van seguir a peu des dels poblats.
14 En desembarcar, Jesús veié una gran gentada, se'n va compadir i es posà a guarir-ne els malalts.
15 Com que ja era molt tard, els deixebles s'acostaren a dir-li: "Aquest lloc és apartat i l'hora molt avançada; acomiada la gent a fi que vagin als pobles i es comprin menjar."
16 Jesús els digué: "No cal que se'n vagin, doneu-los menjar vosaltres."
17 Li diuen: "Aquí només tenim cinc pans i dos peixos."
18 Els va respondre: "Porteu-me'ls aquí."
19 Després va manar a la gent que s'assegués damunt l'herba. Va agafar els cinc pans i els dos peixos, i, alçant la mirada al cel, digué la benedicció, els partí i els anava donant als deixebles perquè els servissin a la gent.
20 Tothom va menjar-ne fins a quedar satisfet, i amb els trossos que van sobrar n'ompliren dotze cistelles.
21 I van ser uns cinc mil homes que en van menjar, sense comptar ni dones ni infants.

Caminant per sobre l'aigua
(Mc 6,45-56 Jn 6,15-21)

22 Tot seguit va donar pressa als seus deixebles perquè pugessin a la barca i comencessin a passar a l'altra riba, mentre ell acomiadava la multitud.
23 Després d'haver acomiadat la multitud, va pujar a la muntanya a pregar en privat. Al capvespre seguia allí tot sol.
24 Mentrestant la barca s'havia allunyat ja molt de terra i era sacsejada per les onades, ja que tenia el vent en contra.
25 En ser de matinada, Jesús hi va anar caminant sobre l'aigua.
26 Els deixebles, quan el van veure caminar sobre l'aigua, es van esparverar, i deien: "És un fantasma!" La por que tenien els feia cridar.
27 Però de seguida Jesús els parlà: "Coratge! Sóc jo, no tingueu por!"
28 Pere li digué: "Senyor, si ets tu, mana'm de venir cap a tu per damunt de l'aigua."
29 Ell li fa: "Vine." Pere saltà de la barca i anà cap a Jesús caminant per sobre l'aigua.
30 Però, veient la força del vent, va agafar por, i sentint que s'enfonsava va cridar: "Senyor, salva'm!"
31 A l'instant, Jesús va estendre la mà i el va agafar tot dient-li: "Home de poca fe, per què has dubtat?"
32 Així que van pujar a la barca, el vent amainà.
33 I els qui eren a la barca s'agenollaren davant d'ell i li deien: "Realment, tu ets Fill de Déu!"
34 Acabada la travessia, van tocar terra a Genesaret.
35 Els homes d'aquell indret, quan el van reconèixer, van fer córrer la veu per tota aquella contrada, li van portar tots els malalts
36 i li pregaven que, almenys, els deixés tocar la vora del seu mantell; i tots els qui el van tocar es van posar bons.