EVANGELI SEGONS

MARC 

16

La resurrecció
(Mt 28,1-8 Lc 24,1-12 Jn 20,1-10)

1 Passat el dissabte, Maria Magdalena, Maria, la mare de Jaume, i Salomé, van comprar perfums per anar a ungir-lo.
2 El diumenge, de bon matí, a sortida de sol, van anar al sepulcre,
3 i es preguntaven entre elles: "Qui ens farà rodolar la pedra d'entrada al sepulcre?"
4 Però, alçant els ulls, van veure que la pedra, tot i que era molt grossa, ja havia estat treta.
5 Un cop dins el sepulcre, van veure un jove assegut a la dreta, vestit amb una túnica blanca, i es van espantar.
6 Però ell els digué: "No us espanteu; busqueu Jesús, el Natzarè, el crucificat. Ha ressuscitat, no és pas aquí. Mireu el lloc on el van posar.
7 Per tant, aneu i digueu als seus deixebles i a Pere que ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com ell us va dir."
8 Van sortir fugint del sepulcre, perquè estaven esparverades i atordides. I no van dir res a ningú de la por que tenien.

Les aparicions de Jesús
(Mt 28,9-20 Lc 24,13-53 Jn 20,11-23 Ac 1, 6-11)

9 Ressuscitat el matí del diumenge, s'aparegué primerament a Maria Magdalena, de qui havia expulsat set dimonis.
10 Ella ho va anar a comunicar als qui havien conviscut amb ell, els quals estaven entristits, plorant.
11 Però, ells, en sentir-li dir que vivia i que l'havia vist, no ho cregueren.
12 Després es manifestà amb una altra aparença a dos d'ells que anaven caminant cap al camp.
13 Aquests anaren a comunicar-ho als altres; però tampoc a ells no els van creure.
14 Finalment es manifestà als onze quan eren a taula, i els reprengué per la seva incredulitat i la seva obstinació a no creure els qui l'havien vist ressuscitat,
15 i els digué: "Aneu per tot el món i prediqueu l'Evangeli a tota criatura.
16 El qui cregui i sigui batejat, serà salvat, però el qui no cregui, serà condemnat.
17 Als qui creguin, els acompanyaran aquests senyals: Expulsaran dimonis en el meu nom, parlaran llengües noves,
18 agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts i es posaran bons."
19 Així, el Senyor Jesús, després de parlar amb ells, fou endut al cel i s'assegué a la dreta de Déu.
20 Ells se n'anaren a predicar pertot arreu, i el Senyor col·laborava amb ells i confirmava la Paraula amb els senyals que l'acompanyaven.