EVANGELI SEGONS

LLUC 

21

L'ofrena de la viuda
(Mc 12,41-44)

1 Alçant la vista veié com els rics tiraven els seus donatius a l'arca del tresor.
2 Va veure també una viuda pobra que hi tirava dues monedes petites,
3 i digué: "Us ben asseguro que aquesta pobra viuda hi ha tirat més que tothom;
4 perquè tots aquests hi han tirat com a donatiu el que els sobrava, en canvi ella, tot i estant-ne necessitada, hi ha tirat tot el que tenia per a viure."

Senyals de la fi del temps
(Mt 24,1-3; 15-21; 29-31 Mc 13,1-19; 24-27)

5 Alguns feien comentaris sobre el temple, per la bellesa de les pedres i les ornamentacions votives. Jesús els digué:
6 "Vindran dies que de tot això que veieu no en quedarà pedra sobre pedra; tot serà enderrocat."
7 Llavors li van preguntar: "Mestre, ¿quan passarà, doncs, això, i quin senyal indicarà que aquestes coses són a punt de succeir?"
8 Jesús els digué: "Vigileu que no us enganyin, perquè en vindran molts que s'arrogaran el meu nom i diran: 'Aquest sóc jo', i també: 'Ja ha arribat el moment'; no aneu pas darrere seu.
9 Quan us assabenteu de guerres i revoltes, no us alarmeu, perquè això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida."
10 Llavors els deia: "S'alçarà poble contra poble i nació contra nació.
11 Hi haurà grans terratrèmols, i en diversos llocs fam i epidèmies, fets terribles i uns senyals impressionants en el cel.
12 Però abans de tot això sereu perseguits, us agafaran i us duran a les sinagogues i a la presó, us portaran davant els reis i governadors per causa del meu nom,
13 i tindreu l'oportunitat de testificar.
14 Preneu, doncs, dintre vostre la decisió de no preparar la defensa per endavant,
15 perquè cap dels vostres adversaris no es podrà oposar a l'eloqüència i a la saviesa que jo us donaré, ni contradir-les.
16 Sereu denunciats fins i tot per pares i germans, parents i amics, i en mataran alguns de vosaltres;
17 i tothom us odiarà per causa del meu nom.
18 Però no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap.
19 Amb la vostra constància mantindreu les vostres vides.
20 Quan veureu Jerusalem assetjada per les legions, sapigueu aleshores que la seva devastació és a prop.
21 Els qui es trobin a la Judea, que fugin a les muntanyes; els qui es trobin dins la ciutat, que en surtin, i els qui es trobin als defores, que no hi entrin,
22 perquè aquells dies seran dies d'escarment, en compliment de tot el que diuen les Escriptures.
23 Ai de les dones embarassades i de les que criïn en aquells temps! Perquè hi haurà una gran misèria sobre la terra i furor contra aquest poble.
24 Cauran a fil d'espasa i se'ls enduran captius a totes les nacions, i Jerusalem serà trepitjada pels gentils, fins que el període dels gentils s'haurà acabat.
25 Hi haurà senyals al sol, a la lluna i a les estrelles, i a la terra la gent viurà angoixada, espantada pel bramul de la mar i del temporal.
26 Els homes quedaran esmaperduts de por i d'angúnia per les coses que sobrevindran al món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà.
27 Llavors veuran el Fill de l'Home venir en un núvol, amb plenitud de poder i majestat.
28 Quan comencin a passar aquestes coses, redreceu-vos i alceu el cap, que s'acosta la vostra redempció."

Exhortació a estar sempre a punt
(Mt 24, 32-35 Mc 13, 28-31)

29 I els va dir una paràbola: "Mireu la figuera o qualsevol altre arbre:
30 així que veieu que surt la brotada sabeu que l'estiu ja és a prop;
31 igualment vosaltres, quan veureu que passen aquestes coses, sapigueu que és a prop el Regne de Déu.
32 Us ben asseguro que no passarà aquesta generació sense que s'hagi esdevingut tot això.
33 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
34 Tingueu compte de vosaltres mateixos, no sigui que els vostres cors s'atordeixin amb el vici, la beguda i les preocupacions de la vida, i de sobte us sorprengui aquell dia
35 com un llaç, perquè sobrevindrà damunt de tots els habitants de tota la faç de la terra.
36 Vetlleu, doncs, i pregueu tothora per aconseguir escapar de tot el que ha de venir i poder mantenir-vos ferms davant el Fill de l'Home."
37 De dia ensenyava en el temple, després sortia a passar la nit a la muntanya que en diuen de les Oliveres.
38 I tot el poble, de bon matí, acudia al temple per escoltar-lo.