EVANGELI SEGONS

LLUC 

1

Introducció

1 Ja que n'hi ha molts que han emprès la tasca de compilar una narració dels fets que s'han esdevingut entre nosaltres,
2 tal com ens els van transmetre els qui des del principi en foren testimonis presencials, i ara són servidors de la Paraula,
3 m'ha semblat que també jo podia escriure-t'ho detalladament, excel·lentíssim Teòfil, ja que des de fa temps he procurat d'investigar-ho tot amb decisió,
4 a fi que et convencis de la solidesa que tenen els ensenyaments amb què has estat instruït.

Anunci del naixement de Joan

5 En temps d'Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot que es deia Zacaries, del grup d'Abies, casat amb una descendent d'Aaron que es deia Elisabet.
6 Tots dos eren rectes davant Déu, i seguien correctament tots els manaments i les observances del Senyor.
7 Però no tenien cap fill, perquè Elisabet era estèril, i tots dos eren ja d'edat avançada.
8 Una vegada, mentre complia davant Déu el servei sacerdotal corresponent al torn del seu grup,
9 li va tocar per sorteig, segons el costum dels sacerdots, d'entrar al santuari del Senyor a oferir l'encens.
10 Durant l'hora de l'encens, tot el poble restava fora pregant.
11 Llavors se li aparegué un àngel del Senyor, dempeus a la dreta de l'altar de l'encens.
12 Zacaries, en veure'l, va tenir un ensurt i es va esverar.
13 Però l'àngel li digué: "No tinguis por, Zacaries, que el teu prec ha estat escoltat: Elisabet, la teva muller, et donarà un fill i li posaràs per nom Joan.
14 T'ompliràs de goig i ho celebraràs, i tothom s'alegrarà del seu naixement,
15 perquè serà gran davant del Senyor. No tastarà el vi ni el licor, i serà ple de l'Esperit Sant ja abans de néixer;
16 convertirà molts dels fills d'Israel al Senyor, el seu Déu;
17 ell mateix anirà davant del Senyor amb l'esperit i el poder d'Elies per reconciliar de cor els pares amb els fills, i perquè els indòcils tornin al seny dels rectes, a fi de preparar per al Senyor un poble ben disposat."
18 Llavors Zacaries digué a l'àngel: "Com ho sabré això? Si ja sóc vell i la meva dona també és d'edat avançada."
19 L'àngel li va respondre: "Jo sóc Gabriel, l'assistent de Déu; ell m'ha enviat a parlar-te i a anunciar-te aquest missatge joiós.
20 Mira, ara et quedaràs mut i no podràs parlar fins al dia que això es compleixi, ja que no has cregut les meves paraules, que es compliran al seu moment.
21 Mentrestant el poble esperava que sortís Zacaries, estranyats que trigués tant dintre el santuari.
22 Quan va sortir, no els podia parlar, i van comprendre que dins el santuari havia tingut una visió. Ell s'expressava amb signes, i continuava mut.
23 Quan es van complir els dies del seu servei, se'n va anar a casa seva.
24 Després d'aquests dies, Elisabet, la seva dona, va quedar embarassada i es va quedar amagada durant cinc mesos, i deia:
25 "Ves com m'ha afavorit el Senyor, aquests dies que s'ha fixat en mi, per posar fi a la meva vergonya davant la gent."

Anunci del naixement de Jesús

26 Al sisè mes, fou enviat per Déu l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea, anomenat Natzaret,
27 a una noia verge que es deia Maria i que estava promesa amb un home que es deia Josep, de la descendència de David.
28 Va entrar, doncs, a casa d'ella i li digué: "Alegra't, molt afavorida, el Senyor és amb tu!"
29 Ella va quedar desconcertada davant d'una tal expressió, i pensava quina mena de salutació era aquella.
30 Però l'àngel li digué: "Assossega't, Maria, que has trobat gràcia davant Déu;
31 concebràs i tindràs un fill, i li posaràs per nom Jesús.
32 Serà gran i serà anomenat Fill de l'Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron del seu pare David;
33 regnarà per sempre a la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi."
34 Maria digué a l'àngel: "I com es farà això, si jo no visc amb cap home?"
35 L'àngel li va contestar: "L'Esperit Sant davallarà damunt teu, i la força de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el nadó serà sant, i l'anomenaran Fill de Déu.
36 Fixa't en la teva parenta Elisabet, també ha concebut un fill, ara que ja és gran, i la que era tinguda per estèril ja està de sis mesos.
37 Perquè no hi ha res impossible per a Déu."
38 Maria digué: "Heus aquí l'esclava del Senyor; que es realitzi en mi el que tu has dit." Llavors l'àngel la va deixar.
39 Per aquells dies, Maria se n'anà adelerada cap a la regió muntanyenca, a una població de Judà.
40 Va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet.
41 Quan Elisabet va sentir la salutació de Maria, la criatura li saltà dins el ventre, i Elisabet es va omplir de l'Esperit Sant,
42 i va exclamar en veu alta: "Beneïda tu entre les dones, i beneït el fruit del teu ventre!
43 Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar?
44 Tan bon punt ha arribat la teva salutació a les meves orelles, l'infant ha saltat d'alegria en el meu ventre.
45 Feliç la qui ha cregut que serà una realitat tot allò que li ha estat comunicat de part del Senyor."

El càntic de Maria

46 Maria digué:
"La meva ànima magnifica el Senyor,
47 i el meu esperit s'alegra en Déu que em salva,
48 perquè s'ha fixat en la petitesa de la seva esclava.
Vet aquí que, des d'ara, totes les generacions em diran benaurada,
49 perquè el Totpoderós ha obrat en mi prodigis.
El seu nom és sant,
50 i la seva amorositat per als qui el veneren s'estén de generació en generació.
51 Ha fet prodigis amb la força del seu braç;
ha dispersat els homes de cor arrogant;
52 ha destronat els poderosos del soli,
i ha exalçat els humils.
53 Ha omplert de béns els famolencs
i ha despatxat els rics amb les mans buides.
54 Ha protegit Israel, el seu servidor,
tenint present la seva misericòrdia,
55 tal com ho havia promès als nostres pares,
a favor d'Abraham i la seva descendència per sempre més."
56 Maria es va quedar amb ella uns tres mesos, i després va tornar a casa seva.

Naixement de Joan

57 Quan a Elisabet se li complí el temps d'infantar, va donar a llum un fill.
58 Quan els veïns i els parents es van assabentar que el Senyor li havia tingut tanta bondat, la felicitaven.
59 Succeí que al vuitè dia vingueren a circumcidar l'infant, i li volien posar el nom del seu pare, Zacaries.
60 Però la seva mare hi va intervenir dient: "No! S'ha de dir Joan!"
61 Ells li deien: "Si no hi ha ningú de la teva parentela que porti aquest nom!"
62 I feren signes al seu pare per preguntar-li com volia que es digués.
63 Ell va demanar una tauleta i hi va escriure: "Joan és el seu nom." I tots van quedar estranyats.
64 A l'instant li va desaparèixer l'impediment de la boca i el de la llengua, i, recuperada la paraula, beneïa Déu.
65 Tots els veïns van quedar fortament impressionats, i per tota la serralada de Judea es parlava d'aquest fet,
66 i tots els qui en van tenir coneixement ho retenien dintre seu, tot pensant: "Què deurà ser aquest noi?" Perquè, evidentment, la mà del Senyor era amb ell.

Càntic de Zacaries

67 Aleshores Zacaries, el seu pare, s'omplí de l'Esperit Sant, i va profetitzar:
68 "Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel!
Ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
69 Ha fet alçar, a favor nostre, una força salvadora a la casa de David, el seu servent,
70 com ho havia predit de temps antic
per boca dels seus sants profetes:
71 que ens deslliuraria dels nostres enemics
i de les mans de tots els qui ens odien,
72 per compassió als nostres pares,
i recordant la seva aliança santa,
73 el jurament fet al nostre pare Abraham de concedir-nos que,
74 lliures de temença, arrencats de la mà dels enemics,
li donem culte
75 amb santedat i justícia, davant seu, tota la vida.
76 I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs davant del Senyor
preparant els seus camins
77 per fer conèixer al seu poble la salvació
i el perdó dels seus pecats
78 per l'amor entranyable del nostre Déu,
que ens farà venir una aurora celestial
79 per il·luminar els qui viuen en la fosca i en l'ombra de mort,
i per conduir els nostres passos per un camí de pau."
80 El noi anava creixent i el seu esperit s'enfortia, i s'estava en llocs deshabitats fins al dia que es va manifestar a Israel.