EVANGELI SEGONS

JOAN 

9

El cec de naixement

1 Tot passant, veié un home cec de naixement,
2 i els seus deixebles li van preguntar: "Rabí, qui va pecar perquè aquest naixés cec: ell o els seus pares?"
3 Jesús respongué: "Ni ell ni els seus pares no van pecar, sinó que això és perquè es manifestin en ell les obres de Déu.
4 Mentre és de dia cal que treballem en les obres del qui m'ha enviat. S'acosta la nit, quan ningú no pot treballar.
5 Mentre sigui al món, sóc la llum del món."
6 Després de dir això, va escopir a terra i amb la seva saliva va pastar fang, després l'hi va posar sobre els ulls
7 i li digué: "Vés a rentar-te a la piscina de Siloè" - que vol dir "l'Enviat" -. Hi anà, s'hi rentà i tornà veient-hi.
8 Llavors els veïns i la gent que sempre l'havien conegut com a captaire, deien: "Aquest, ¿no és aquell que seia demanant almoina?"
9 I uns deien: "Sí que és ell." Però d'altres: "No l'és, però se li assembla." Ell deia: "Sí que sóc jo."
10 Llavors li preguntaren: "Com se t'han obert els ulls?"
11 Ell respongué: "Aquell home que es diu Jesús va pastar fang, m'hi va untar els ulls i em va dir: 'Vés a rentar-te a Siloè.' Hi vaig anar, m'hi vaig rentar i vaig rebre la vista."
12 Li van dir: "On és ell?" Els diu: "No ho sé."

Els fariseus investiguen els fets

13 Tot seguit s'enduen l'home que era abans cec a presència dels fariseus.
14 El dia que Jesús havia fet fang i li havia donat la vista era dissabte.
15 També els fariseus li van preguntar com havia rebut la vista. Els respongué: "Em va posar fang damunt els ulls, em vaig rentar i ara hi veig."
16 Alguns dels fariseus deien: "Aquest no és un home de Déu, perquè no guarda el dissabte." Uns altres, en canvi, deien: "Com pot un home fer miracles com aquests, si és pecador?" Això causà una divisió d'opinions entre ells.
17 Preguntaren altre cop al cec: "Tu, què n'has de dir, d'aquest que t'ha donat la vista?" Respongué: "Que és un profeta."
18 Els jueus, però, no volien creure que hagués estat cec i que hagués rebut la vista, fins que van cridar els seus pares
19 i els van preguntar: "¿És aquest el vostre fill que dieu que va néixer cec? Com és que ara hi veu?"
20 Els seus pares van respondre: "Sabem que aquest és el nostre fill i que va néixer cec.
21 Com és que ara hi veu, no ho sabem, i qui li va obrir els ulls, tampoc no ho sabem. Pregunteu-li-ho a ell, que ja és prou gran; ell us ho dirà."
22 Els seus pares van contestar així per por dels jueus, perquè aquests ja havien acordat expulsar de la sinagoga tot aquell qui el reconegués com a Crist.
23 Per això els seus pares van dir: Ja és prou gran, pregunteu-li-ho a ell.
24 Per segona vegada van cridar l'home que havia estat cec i li digueren: "Davant Déu, reconeix-ho: nosaltres sabem que aquest home és pecador."
25 Ell els respongué: "Si és pecador, no ho sé; només sé una cosa: que jo abans era cec i ara hi veig."
26 Ells insistien: "Què et va fer? Com et va obrir els ulls?"
27 Els respongué: "Ja us ho he dit i no me n'heu fet cas. Per què voleu tornar-ho a sentir? És que vosaltres també us voleu fer deixebles seus?"
28 Aleshores es van posar a insultar-lo i li deien: "Tu ets deixeble seu, nosaltres som deixebles de Moisès.
29 A nosaltres ens consta que Déu va parlar a Moisès, però d'aquest no sabem ni tan sols d'on és."
30 L'home els respongué: "Això sí que és estrany: que vosaltres no sapigueu d'on és i a mi em va donar la vista.
31 Tothom sap que Déu no escolta els pecadors, en canvi, si un és piadós i compleix la seva voluntat, a aquest sí que se l'escolta.
32 Mai no s'havia sentit a dir que algú donés la vista a un cec de naixement.
33 Si aquest no vingués de Déu, no podria pas fer res."
34 Li respongueren: "Tot tu vas néixer en pecat, ¿i ens vols donar lliçons?" I el van expulsar.
35 Jesús, quan va sentir dir que l'havien expulsat, l'anar a trobar i li digué: "Creus tu en el Fill de l'Home?"
36 Respongué: "I qui és, Senyor, perquè hi cregui?"
37 Jesús digué: "Ja l'has vist; és el qui parla amb tu."
38 Ell digué: "Hi crec, Senyor", i es prosternà davant seu.
39 Jesús va afegir: "Jo he vingut en aquest món a fer justícia; perquè hi vegin els qui no hi veuen, i es tornin cecs els qui hi veuen"
40 Això ho van sentir alguns fariseus que eren prop d'ell, i li digueren: "¿És que també nosaltres som cecs?"
41 Jesús els digué: "Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat; però com que dieu: 'Hi veiem', el vostre pecat persisteix.