EVANGELI SEGONS

JOAN 

7

A la festa dels tabernacles

1 Després d'això, Jesús recorria la Galilea perquè no volia anar per la Judea, ja que els jueus el buscaven per matar-lo.
2 S'acostava la festa jueva de les Cabanes,
3 i els seus germans li van dir: "Deixa aquest lloc i vés-te'n a Judea, així els teus deixebles veuran les obres que fas;
4 perquè qui vol ser conegut públicament no fa les coses d'amagat. Ja que fas aquestes coses, presenta't al món."
5 El cas era que els seus germans no creien en ell.
6 Jesús els diu: "El meu moment encara no ha arribat, però per a vosaltres qualsevol moment és bo.
7 El món no us pot odiar, però a mi sí que m'odia, perquè jo els denuncio la seva conducta perversa.
8 Pugeu vosaltres a la festa, que jo no hi vaig perquè per a mi encara no és el moment."
9 Donant aquestes raons, es quedà a Galilea.
10 Tanmateix, quan els seus germans eren a la festa, ell també hi va anar, si bé no públicament; hi anà d'incògnit.
11 Els jueus el cercaven per la festa i es preguntaven: "On serà aquell?"
12 La gent també feia molts comentaris sobre ell. Els uns deien: "És un bon home." Però d'altres deien: "I ca! Aquest enganya la gent."
13 Ningú, però, no parlava d'ell obertament, per por dels jueus.

Jesús ensenya durant la festa

14 Però quan la festa ja era per la meitat, Jesús va pujar al temple i es posà a ensenyar.
15 Això va admirar els jueus, i es preguntaven: "Com pot ser tan instruït, aquest, sense haver estudiat mai?"
16 Jesús els respongué: "El que jo ensenyo no és pas meu, sinó que és del qui m'ha enviat.
17 El qui es subjecti a la seva voluntat sabrà conèixer si el meu ensenyament és de Déu o si parlo pel meu compte.
18 Qui parla pel seu compte busca la pròpia glòria, però qui busca la glòria d'aquell qui l'ha enviat és ben digne de crèdit i no és impostor.
19 ¿No us va prescriure Moisès la llei? I cap de vosaltres no la compleix! Doncs, per què em voleu matar?"
20 La gent replicà: "Estàs trastocat. Qui et vol matar?"
21 Els replicà Jesús: "Per una sola obra que he fet en dissabte tots us heu esverat.
22 Ara bé, Moisès us va prescriure la circumcisió, encara que no ve pas d'ell, sinó dels patriarques, i vosaltres, ni que sigui dissabte, bé circumcideu.
23 Si per no violar la Llei de Moisès, vosaltres circumcideu un home en dissabte, com és que us indigneu amb mi perquè en dissabte he guarit un home sencer?
24 No judiqueu segons les aparences; judiqueu amb un criteri just."

Els comentaris de la gent

25 Llavors, alguns de Jerusalem deien: "¿No és aquest aquell qui buscaven per matar-lo?
26 Doncs, mireu com parla amb tota llibertat i no li diuen res! ¿És que les autoritats han reconegut realment que aquest és el Crist?
27 Però aquest sabem d'on és, mentre que, quan vingui el Crist, ningú no sabrà d'on ve."
28 Jesús, mentre ensenyava en el temple, digué cridant: "A mi em coneixeu i sabeu d'on sóc; però jo no he vingut pas pel meu compte, sinó que m'ha enviat aquell qui és fidel, i que vosaltres no coneixeu.
29 Jo sí que el conec, perquè vinc d'ell i és ell qui m'ha enviat."
30 Intentaren llavors agafar-lo, però ningú no li va posar la mà al damunt, perquè encara no havia arribat la seva hora.
31 Però, d'entre la gent, molts van creure en ell, i deien: "¿Quan vingui el Crist, farà més senyals dels que aquest ha fet?"
32 Els fariseus van sentir aquests comentaris de la gent; llavors els principals sacerdots i els fariseus van enviar agutzils per agafar-lo.
33 Digué Jesús: "Encara estaré algun temps més amb vosaltres, però després me n'aniré al qui m'ha enviat.
34 Em buscareu i no em trobareu, perquè allà on jo sóc vosaltres no hi podeu venir."
35 Els jueus es preguntaven els uns als altres: "On pensa anar, aquest, que nosaltres no el puguem trobar? ¿Potser vol anar-se'n amb els emigrats, entre els grecs, per ensenyar els grecs?
36 Què vol dir això que ha dit: Em buscareu i no em trobareu, perquè allà on jo sóc vosaltres no hi podeu venir?"

Rius d'aigua viva

37 El darrer dia de les festes, el més solemne, Jesús es posà dret i digué en veu alta: "Si algú té set, que vingui a mi i begui.
38 El qui creu en mi, com diu l'Escriptura, del seu interior brollaran rius d'aigua viva."
39 Jesús deia això referint-se a l'Esperit que els creients en ell havien de rebre; perquè l'Esperit encara no hi era, atès que Jesús encara no havia estat glorificat.
40 D'entre la gent, alguns que van sentir aquestes paraules de Jesús deien: "Aquest és realment el profeta."
41 Uns altres deien: "És el Crist", però n'hi havia que deien: "Que potser el Crist ha de venir de Galilea?
42 ¿No diu l'Escriptura que el Crist ha de ser del llinatge de David i ha de venir de Betlem, el poble d'on era David?"
43 Així es produïren discòrdies entre la gent a causa d'ell,
44 i alguns el volien agafar, però ningú no li posà les mans a sobre.

La incredulitat dels dirigents

45 Els agutzils se'n tornaren als principals sacerdots i als fariseus, i aquests els van preguntar: "Per què no l'heu portat?"
46 Els agutzils van contestar: "Ningú no ha parlat mai com aquest home."
47 Els fariseus els van dir: "¿També vosaltres us heu deixat enganyar?
48 ¿Que hi ha algú dels principals o dels fariseus que hagi cregut en ell?
49 Només aquesta xusma ignorant de la Llei, que són uns maleïts."
50 Nicodem, el qui abans havia anat a veure Jesús, que era un d'ells, els digué:
51 "¿És que la nostra Llei condemna algú sense que primer s'expliqui i sense saber què ha fet?"
52 Ells li respongueren: "¿També tu ets Galileu? Estudia-ho i veuràs que de Galilea no en surt cap, de profeta."
53 Després cadascú es retirà a casa seva.