EVANGELI SEGONS

JOAN 

2

El primer miracle a Canà

1 El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea, i s'hi trobava la mare de Jesús.
2 Llavors també van invitar Jesús i els seus deixebles a les noces.
3 Com que faltava vi, la mare de Jesús li digué: "Se'ls ha acabat el vi."
4 Jesús li respongué: "Però, dona, per què et fiques en les meves coses? Encara no ha arribat la meva hora."
5 Però la seva mare va dir als qui servien: "Feu el que ell us digui."
6 A la casa hi havia sis gerres de pedra, que s'usaven per al ritual de la purificació dels jueus. En cada una hi cabien uns cent litres d'aigua.
7 Jesús els digué: "Ompliu les gerres d'aigua." Les van omplir fins a dalt.
8 I els manà: "Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei." Ells n'hi van portar.
9 El cap de servei va tastar l'aigua convertida en vi, i com que no sabia d'on procedia - si bé els servents que havien tret l'aigua sí que ho sabien -, va cridar el nuvi
10 i li va dir: "Tothom serveix primer el bon vi, i quan ja han begut molt serveix el vi ordinari. Però tu has guardat el bon vi fins ara."
11 Això que Jesús va fer a Canà de Galilea és el primer miracle amb què va manifestar la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell.

La purificació del temple

12 Després d'això, Jesús, la seva mare, els seus germans i els seus deixebles van baixar a Cafarnaüm, però no s'hi van quedar gaires dies.
13 Com que s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús va pujar a Jerusalem.
14 Al temple va trobar els venedors de bous, d'ovelles i de coloms, i els canvistes asseguts a les taules.
15 Aleshores es va fer un fuet de cordes i els expulsà tots del temple, amb les ovelles i els bous. També escampà les monedes dels canvistes i els bolcà les taules.
16 I digué als venedors del coloms: "Traieu això d'aquí; no convertiu la casa del meu Pare en un mercat."
17 Els deixebles es recordaren del que diu l'Escriptura: El zel per la teva casa em consumirà.
18 Els jueus intervingueren dient: "Quin senyal ens mostres com a prova que pots fer això?"
19 Jesús els respongué: "Destruïu aquest temple i en tres dies l'aixecaré."
20 Digueren els jueus: "S'han emprat quaranta-sis anys per a edificar aquest temple, i tu l'aixecaràs en tres dies?"
21 Però ell es referia al temple del seu cos.
22 Per això, quan ell ressuscità d'entre els morts, els seus deixebles recordaren que ho havia dit i van creure en l'Escriptura i en la paraula que Jesús va dir.
23 Mentre era a Jerusalem per la festa de la Pasqua, molts, en veure els miracles que feia, van creure en el seu nom.
24 Però Jesús no se'n fiava, perquè els coneixia tots
25 i no necessitava que ningú li digués com són els homes; sabia prou bé què hi ha dins l'home.