EVANGELI SEGONS

JOAN 

17

La pregària de Jesús

1 Després de dir això, Jesús alçà els ulls al cel i exclamà: "Pare, ha arribat l'hora. Glorifica el teu Fill per tal que el Fill et glorifiqui,
2 d'acord amb l'autoritat que li has donat sobre tots els homes, per a donar la vida eterna a tots els qui li has confiat.
3 Això és la vida eterna: que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell qui tu has enviat, Jesucrist.
4 Jo t'he glorificat a la terra duent a terme l'obra que m'havies encomanat.
5 Ara, doncs, glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la mateixa glòria que tenia abans que el món existís.
6 He fet conèixer el teu nom als homes que en el món m'has confiat: eren teus i me'ls has confiat, i ells han guardat la teva paraula.
7 Ara saben que tot allò que m'has donat ve de tu.
8 Els he donat les paraules que m'has transmès, i les han acceptades perquè saben del cert que he sortit de tu, i han cregut que tu m'has enviat.
9 Jo prego per ells; no prego pel món, sinó per aquells qui m'has donat, perquè són teus.
10 Tot allò que és meu, és teu, i el que és teu, és meu, i en ells sóc glorificat.
11 Jo no em quedo al món, perquè vinc a tu, però ells s'hi queden. Pare Sant, guarda en el teu nom els qui m'has donat, a fi que siguin u, com nosaltres.
12 Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que m'has concedit. He vetllat per ells, i cap no se'n va perdre, fora del fill de perdició, perquè l'Escriptura s'havia de complir.
13 Però ara vinc a tu i parlo així al món perquè ells s'omplin del meu goig.
14 Jo els he transmès la teva paraula i el món els ha odiat, perquè no són del món, com tampoc jo no sóc del món.
15 No et demano que els treguis del món, sinó que els guardis del Maligne.
16 No són del món, com jo tampoc no sóc del món.
17 Consagra'ls en la veritat: la teva Paraula és la veritat.
18 Així com tu m'has enviat al món, també jo els he enviat al món.
19 I per ells jo em consagro a mi mateix, a fi que ells siguin també consagrats en la veritat.
20 No prego solament per ells, sinó també pels qui creuran en mi per mitjà de la seva paraula.
21 Que tots siguin u; com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres, a fi que el món cregui que tu m'has enviat.
22 Jo els he donat la glòria que tu m'has donat, per tal que siguin u, com nosaltres som u.
23 Jo en ells i tu en mi, a fi que es realitzin vers la unitat, perquè el món cregui que tu m'has enviat i que els has estimat com m'has estimat tu a mi.
24 Pare, els qui m'has donat, vull que també ells estiguin amb mi allà on jo estic, a fi que vegin la meva glòria, aquella que m'has donat perquè m'has estimat des d'abans de la creació del món.
25 Pare just, el món no t'ha conegut, però jo t'he conegut i aquests han conegut que tu m'has enviat.
26 Els he fet conèixer el teu nom i els el faré conèixer encara més, a fi que l'amor amb què tu m'has estimat estigui en ells, i jo també hi estigui."