EVANGELI SEGONS

JOAN 

16

Us convé que me'n vagi

1 "Us he dit aquestes coses a fi que no us sentiu decebuts.
2 Us expulsaran de les sinagogues i, fins i tot, ve el temps que els qui us matin pensaran que fan un servei a Déu.
3 I això ho faran perquè no han conegut ni el meu Pare ni a mi.
4 Però jo us he dit tot això a fi que, quan s'esdevingui, recordeu que jo us havia avisat. No us ho vaig dir des del principi perquè era amb vosaltres,
5 però ara me'n vaig al qui m'ha enviat i ningú de vosaltres no em pregunta: On vas?,
6 sinó que, per les coses que us he dit, el vostre cor s'ha omplert de tristesa.
7 Però jo us dic la veritat: us convé que me'n vagi, perquè, si no me'n vaig, el Consolador no podrà venir a vosaltres; en canvi, si me'n vaig, us l'enviaré.
8 Quan ell vingui, deixarà ben clar al món pel que fa al pecat, a la justícia i a la condemnació:
9 pel que fa al pecat, perquè no creuen en mi;
10 pel que fa a la justícia, perquè me'n vaig al Pare i ja no em veureu;
11 pel que fa a la condemnació, perquè el sobirà d'aquest món ja és sentenciat.
12 Encara em resten moltes coses per dir-vos, però ara no les podeu comprendre.
13 Quan vingui ell, l'Esperit de la veritat, us guiarà cap a la veritat plena, perquè no parlarà pel seu compte, sinó que comunicarà tot el que senti i us anunciarà les coses que han de succeir.
14 Ell em glorificarà, perquè rebrà del que és meu i us ho farà saber.
15 Tot el que té el Pare és meu; per això dic que rebrà del que és meu i us ho farà saber.

La tristesa es convertirà en joia

16 "Ben aviat ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure."
17 Alguns dels seus deixebles comentaven entre ells: "Què vol dir això que ens diu: 'Ben aviat ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure'? I allò: 'Perquè me'n vaig al Pare'?"
18 Es preguntaven: "Què vol dir amb això de: 'Ben aviat'? No sabem de què ens parla."
19 Jesús va comprendre que volien fer-li alguna pregunta i els digué: "Us pregunteu entre vosaltres sobre això que us he dit: 'Ben aviat ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure, oi?'
20 Us asseguro que plorareu i us doldreu, mentre el món s'alegrarà. Estareu tristos, però la vostra pena es convertirà en alegria.
21 La dona, quan ha d'infantar, té angúnia perquè li ha arribat l'hora, però quan ha infantat el fill s'oblida del seu sofriment, per l'alegria que té d'haver dut al món un ésser humà.
22 Així, doncs, vosaltres ara teniu angúnia, però us tornaré a veure i el vostre cor s'alegrarà, i ningú no us podrà prendre el vostre goig.
23 Aquell dia no us caldrà preguntar-me res. Us ho asseguro: el que demaneu al Pare en el meu nom, us ho concedirà.
24 Fins ara no heu demanat res en el meu nom: demaneu-ho i ho rebreu, perquè la vostra joia sigui completa.

Jo he vençut el món

25 "Fins ara us he parlat amb comparances, però s'acosta l'hora en què no us parlaré amb comparances, sinó que us parlaré del Pare amb tota claredat.
26 Aquell dia demanareu en el meu nom, i no us dic que jo pregaré al Pare per vosaltres,
27 ja que el Pare mateix us estima perquè vosaltres m'heu estimat i heu cregut que jo he vingut de Déu.
28 He sortit del Pare per venir al món; ara deixo el món i me'n torno al Pare."
29 Els seus deixebles li diuen: "Ara parles amb claredat i no amb comparances.
30 Ara sabem que ho saps tot i no necessites que ningú et pregunti. Per això creiem que has vingut de Déu."
31 Jesús els va respondre: "Ara creieu?
32 Mireu, s'acosta l'hora, i ja és ara, que sereu dispersats cadascun pel seu cantó i em deixareu sol; però no estic sol, perquè el Pare està en mi.
33 Us he dit això a fi que tingueu pau en mi. En el món trobareu tribulacions, però tingueu coratge, jo he vençut el món."