EVANGELI SEGONS

JOAN 

15

Jesús, el cep veritable

1 "Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater.
2 Tota sarment meva que no dóna fruit, la talla; i tota la que dóna fruit, la neteja, a fi que en doni més.
3 Vosaltres ja sou nets pel missatge que us he anunciat.
4 Resteu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no resta en el cep no pot donar fruit per si sola, tampoc vosaltres, si no resteu en mi.
5 Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui resta en mi i jo en ell, dóna fruit abundós, perquè sense mi no podeu fer res.
6 Qui no resta en mi és llençat a fora com les sarments i s'asseca; després les apleguen, les tiren al foc i cremen.
7 Si resteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, demaneu el que vulgueu i us serà concedit.
8 En això és glorificat el meu Pare: que doneu força fruit i demostreu ser deixebles meus.
9 Jo us estimo com el Pare m'estima a mi; resteu en el meu amor.
10 Si compliu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo he complert els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor.
11 Us he dit aquestes coses a fi que compartiu la meva alegria i tingueu una alegria plena.
12 El meu manament és que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat.
13 Ningú no pot tenir un amor més gran que aquell qui dóna la vida pels seus amics.
14 Vosaltres sou els meus amics, si feu el que jo us mano.
15 Ja no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa el seu amo. Us he anomenat amics, perquè us he fet conèixer tot el que he sentit del Pare.
16 No sou vosaltres els qui m'heu escollit, sinó que jo us he escollit a vosaltres i us he encarregat que aneu i doneu fruit, i que el vostre fruit sigui durador a fi que tot el que demaneu al Pare, en el meu nom, us ho concedeixi.
17 Això us mano: que us estimeu els uns als altres.

L'odi del món

18 "Si el món us odia, sapigueu que m'ha odiat a mi abans que a vosaltres.
19 Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva, però, com que no sou del món, perquè jo us he escollit d'entre el món, per això el món us odia.
20 Recordeu-vos del que us he dit: el servent no és més que el seu amo. Com m'han perseguit a mi, us perseguiran també a vosaltres; si no han guardat la meva paraula, tampoc no guardaran la vostra.
21 Tot això us ho faran per causa meva, perquè no coneixen aquell qui m'ha enviat.
22 Si jo no hagués vingut i no els hagués parlat, no tindrien culpa; però ara no tenen excusa del seu pecat.
23 Qui m'odia a mi, també odia el meu Pare.
24 Si jo no hagués fet entre ells obres tals com ningú no ha fet, no tindrien culpa; però malgrat haver-les vist, m'han odiat a mi i al meu Pare.
25 Però així es compleix la dita escrita en la seva Llei: M'han odiat sense cap motiu.
26 Quan vingui el Consolador que jo us enviaré des del Pare, l'Esperit de la veritat, que prové del Pare, ell serà testimoni a favor meu;
27 i vosaltres també testificareu, perquè esteu en mi des del principi.