EVANGELI SEGONS

JOAN 

14

Jo sóc el camí, la veritat i la vida

1 "Que el vostre cor no s'inquieti; confieu en Déu, confieu també en mi.
2 A la casa del meu Pare hi ha moltes estances, si no fos així, ¿us hauria dit que vaig a preparar-vos-hi lloc?
3 Si hi vaig i us hi preparo lloc, tornaré i us recolliré amb mi per tal que, on jo sóc, vosaltres també hi sigueu.
4 I el camí que duu on jo vaig, ja el coneixeu."
5 Tomàs li diu: "Senyor, si no sabem on vas, com podem conèixer el camí?"
6 Jesús li diu: "Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no arriba al Pare, si no és a través de mi.
7 Si m'haguéssiu conegut, també hauríeu conegut el meu Pare. Des d'ara el coneixeu i l'heu vist."
8 Li diu Felip: "Senyor, mostra'ns el Pare i ja en tenim prou."
9 Jesús li fa: "Tant de temps que fa que estic amb vosaltres, ¿i encara no em coneixes, Felip? Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. Com és, doncs, que dius: Mostra'ns el Pare?
10 ¿No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que us dic, no les dic pel meu compte. El Pare, que està en mi, és qui realitza les seves obres.
11 Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si més no, creieu-ho per les mateixes obres.
12 Us ho asseguro: qui creu en mi també ell farà les obres que jo faig, i encara en farà de més grans; perquè jo me'n vaig al Pare,
13 i tot el que demaneu en el meu nom us ho compliré per tal que el Pare sigui glorificat en el Fill.
14 Si demaneu alguna cosa en el meu nom, jo la faré.

La promesa de l'Esperit Sant

15 "Si m'estimeu, guardareu els meus manaments,
16 i jo pregaré al Pare i us donarà un altre Consolador perquè estigui amb vosaltres per sempre més:
17 l'Esperit de la Veritat. Aquest, el món no el pot rebre, perquè no el distingeix ni el coneix. Però vosaltres sí que el coneixeu, perquè és present entre vosaltres i està dins vostre.
18 No us deixaré orfes; tornaré a vosaltres.
19 Ben aviat el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu.
20 Aquell dia coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres esteu en mi i jo en vosaltres.
21 Qui té els meus manaments i els compleix, aquest és el qui m'estima; i qui m'estima serà estimat pel meu Pare, i jo l'estimaré i em manifestaré a ell."
22 Judes, no l'Iscariot, li preguntà: "Senyor, què ha passat que t'hagis de manifestar a nosaltres i al món no?"
23 Jesús li va respondre: "Si algú m'estima, guardarà la meva paraula i el meu Pare l'estimarà, vindrem a ell i en ell farem estada.
24 Qui no m'estima, no guarda les meves paraules; i la paraula que heu sentit no és pas meva, sinó del Pare que m'ha enviat.
25 Us he dit això estant encara amb vosaltres;
26 però el Consolador, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu nom, ell us ho ensenyarà tot i us recordarà tot el que jo us he dit.
27 Us deixo la pau, us dono la meva pau. No us la dono com el món la dóna. Que el vostre cor no passi ànsia ni tingui por.
28 Ja heu sentit el que us he dit: Me'n vaig i tornaré a vosaltres. Si m'estiméssiu us alegraríeu que me'n vagi al Pare, perquè el Pare és més gran que jo.
29 Us ho he dit ara, abans que s'esdevingui, a fi que, quan s'esdevingui, cregueu.
30 Ja no parlaré gaire més amb vosaltres, perquè s'acosta el sobirà d'aquest món. No té res a fer amb mi,
31 però cal que el món sàpiga que estimo el Pare i que actuo tal com el Pare m'ho ha manat. Alceu-vos, marxem d'aquí.