EVANGELI SEGONS

JOAN 

10

El bon pastor

1 "Us ho ben asseguro: el qui no entra per la porta a la cleda de les ovelles, sinó que hi salta per una altra banda, és un lladre i un bandoler.
2 El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles.
3 El vigilant li obre la porta, les ovelles escolten la seva veu; ell les crida pel seu nom i les treu fora.
4 Quan ja ha tret a fora totes les que són seves, es posa al seu davant i les ovelles el segueixen, perquè coneixen la seva veu.
5 Però a un estrany no el seguirien pas, ans fugirien d'ell, perquè no coneixen la veu dels estranys."
6 Jesús els posà aquesta comparança, però ells no van entendre de què parlava.
7 Jesús va continuar dient: "Us ho ben asseguro: Jo sóc la porta de les ovelles;
8 tots els qui van venir abans de mi eren lladres i bandolers, però les ovelles no se'ls van escoltar.
9 Jo sóc la porta; el qui entra a través de mi se salvarà; podrà entrar i sortir, i trobarà pasturatges.
10 El lladre només ve per robar, matar i destruir; jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància.
11 Jo sóc el bon pastor; el bon pastor dóna la seva vida per les ovelles.
12 El qui no és pastor, sinó un assalariat, quan veu venir el llop abandona les ovelles i fuig, perquè les ovelles no són seves. El llop, aleshores, les arrabassa i les dispersa.
13 Perquè es tracta d'un assalariat i tant se li'n donen les ovelles.
14 Jo sóc el bon pastor i conec les meves ovelles, i les meves ovelles em coneixen a mi.
15 De la mateixa manera el Pare em coneix i jo conec el Pare, i dono la meva vida per les ovelles.
16 Tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat; també aquestes cal que les hi meni. Elles escoltaran la meva veu i es farà un sol ramat amb un sol pastor.
17 Per fer això el Pare m'estima, perquè jo dono la meva vida per tal de tornar-la a prendre.
18 Ningú no me la pren; és que jo la dono voluntàriament, tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del meu Pare."
19 Una altra vegada hi hagué dissensió entre els jueus a causa d'aquestes paraules.
20 N'hi havia molts que deien: "Està endimoniat i ha perdut el seny. Per què l'escolteu?"
21 N'hi havia altres, en canvi, que deien: "Aquestes no són paraules d'un endimoniat. ¿És que un dimoni pot obrir els ulls dels cecs?"

Jesús rebutjat pels jueus

22 Era l'hivern i a Jerusalem es celebrava la festa de la Dedicació.
23 Jesús es passejava pel temple, sota el pòrtic de Salomó,
24 quan els jueus el van rodejar i li deien: "¿Fins quan ens tindràs l'ànim en suspens? Si tu ets el Crist, digue'ns-ho d'una vegada."
25 Jesús els respongué: "Ja us ho he dit, però no ho creieu. Les obres que jo faig en nom del meu Pare, m'acrediten.
26 Vosaltres, però, no creieu perquè no sou de les meves ovelles.
27 Les meves ovelles reconeixen la meva veu; jo les conec i em segueixen.
28 Jo els dono la vida eterna i mai no es perdran, ni ningú no les arrabassarà de la meva mà.
29 Allò que el meu Pare m'ha confiat val més que tot, i ningú no pot arrabassar res de la mà del meu Pare.
30 Jo i el meu Pare som u."
31 Els jueus van tornar a agafar pedres per apedregar-lo.
32 Jesús els digué: "Moltes obres bones us he mostrat de part del meu Pare, per quina d'aquestes obres voleu apedregar-me?"
33 Els jueus li respongueren: "No et volem apedregar per cap obra bona, sinó per blasfèmia, ja que tu, essent un home, et fas Déu."
34 Jesús els replicà: "¿No hi ha escrit en la vostra Llei: Jo he dit que sou déus?
35 Si anomena déus aquells a qui anava adreçada la paraula de Déu - tenint en compte que l'Escriptura no es pot falsejar -,
36 ¿com podeu dir que blasfema el qui el Pare va consagrar i va enviar al món, només perquè he dit: Sóc Fill de Déu?
37 Si no faig les obres del meu Pare, no em cregueu;
38 però si les faig i no em creieu a mi, creieu les obres, així sabreu i coneixereu que el Pare és en mi, i jo en el Pare."
39 Altre cop intentaren d'agafar-lo, però se'ls escapà de les mans.
40 I se'n tornà a l'altra banda del Jordà, al lloc on Joan havia estat batejant, i s'hi va quedar.
41 Molts anaren a trobar-lo i deien: "Joan no va fer cap miracle, però tot el que va dir d'ell era veritat."
42 I molts d'aquell lloc van creure en ell.