CARTA DE

JAUME

4

Sotmeteu-vos a Déu

1 D'on vénen les guerres i les baralles entre vosaltres? ¿No vénen de les vostres cobejances violentes que dueu al cos?
2 Cobegeu sense resultat; odieu a mort, sou envejosos, i no en traieu res; us baralleu i lluiteu, i tot i així no aconseguiu res, perquè no demaneu;
3 i si demaneu, no rebeu, perquè demaneu malament, per malgastar en els vostres plaers.
4 Infidels! ¿No sabeu que l'amistat amb el món és enemistat contra Déu? Qualsevol, doncs, que vulgui fer-se amic del món, es fa enemic de Déu.
5 ¿Penseu, tal volta, que és perquè sí que l'Escriptura diu que l'Esperit que ell ha fet habitar en nosaltres arriba fins a la gelosia?
6 No obstant, ell concedeix un favor encara més gran. Per això diu: "Déu s'oposa als arrogants i concedeix gràcia als humils."
7 Per tant, sotmeteu-vos a Déu; resistiu al diable i fugirà de vosaltres.
8 Apropeu-vos a Déu i ell s'aproparà a vosaltres. Renteu-vos les mans, pecadors; i vosaltres, els irresoluts, purifiqueu-vos el cor!
9 Tingueu contrició, planyeu-vos i ploreu; que el vostre riure es converteixi en plor i el vostre goig en tristesa;
10 humilieu-vos davant el Senyor, i us aixecarà.

Si el Senyor ho vol

11 Germans, no malparleu els uns dels altres. Qui diu mal d'un germà o judica el seu germà, diu mal de la llei i judica la llei; i si tu judiques la llei, no ets un complidor de la llei, sinó el jutge.
12 Només n'hi ha un, de legislador i jutge: aquell qui pot salvar i perdre; però tu, qui ets, per jutjar el teu proïsme?
13 Vegem, ara, els qui dieu: "Avui i demà anirem a tal ciutat, hi passarem l'any negociant i obtindrem força guanys."
14 ¿Que potser sabeu què serà de la vostra vida el dia de demà? Vosaltres no sou més que una boirina que per un poc temps apareix i després desapareix.
15 Millor seria que diguéssiu: "Si el Senyor ho vol i encara som vius, farem això o allò."
16 Ara, al contrari, us envaniu en les vostres presumpcions, i tota aquesta mena de vanaglòria és dolenta.
17 El pecat, doncs, està en aquell qui sap fer el bé i no el fa.