CARTA ALS

HEBREUS

5

Tu ets el meu Fill

1 En efecte, tot pontífex és elegit d'entre els homes i és constituït a favor dels homes en allò que té relació amb Déu, per oferir dons i sacrificis pels pecats.
2 És capaç de ser comprensiu amb els qui pequen per ignorància i els qui van errats, ja que també ell es troba envoltat de febleses.
3 Per aquesta causa ha d'oferir sacrificis tant pels seus propis pecats com pels del poble.
4 A més, ningú no pot apropiar-se aquest honor sinó aquell qui és cridat per Déu, com en el cas d'Aaron.
5 Així tampoc el Crist no s'ha adjudicat a si mateix l'honor d'esdevenir pontífex, sinó que l'hi ha donat aquell qui li va dir:
"Tu ets el meu Fill; jo t'he engendrat avui";
6 com també diu en un altre lloc:
"Tu ets sacerdot per sempre,
a la manera de Melquisedec."
7 Ell, durant la seva vida mortal, va oferir, amb grans clams i llàgrimes, pregàries i súpliques a aquell qui podia alliberar-lo de la mort, i fou escoltat a causa de la seva reverència.
8 Tot i que era Fill, en els sofriments va aprendre l'obediència,
9 i, així perfeccionat, esdevingué causa de salvació eterna per a tots els qui l'obeeixen,
10 proclamat per Déu Sacerdot suprem a la "manera de Melquisedec".

Negligents per a escoltar

11 Sobre això encara ens queden moltes coses a dir, però es fan difícils d'explicar, perquè us heu tornat negligents per a escoltar.
12 Ben cert que després de tant de temps ja hauríeu de ser mestres, en canvi, necessiteu que algú us ensenyi de nou els primers rudiments de la doctrina de Déu, i us trobeu que teniu més necessitat de llet que no pas d'aliment sòlid.
13 Ara bé, tot aquell qui està a llet no pot desenvolupar un raonament correcte, perquè és un infant.
14 L'aliment sòlid, en canvi, és per als adults, per a aquells qui per la pràctica tenen els sentits avesats a discernir el bé i el mal.