CARTA ALS

HEBREUS

4

Creure per entrar en el repòs

1 Anem amb compte, doncs, no sigui que tot i que encara és vigent la promesa d'entrar al seu repòs, algun de vosaltres es trobi que ha fet tard.
2 De fet, també se'ns ha anunciat la Bona Nova igual que a aquells, però a ells la paraula de la predicació no els va servir de res, perquè no es van unir per la fe als qui l'havien escoltada.
3 Hi entrem, doncs, al repòs, els qui hem cregut, tal com ell ha dit:
"Com vaig jurar en la meva indignació:
No entraran al meu repòs",
tot i que les obres de la creació del món ja eren acabades.
4 Perquè en algun lloc ha dit, parlant del dia setè:
"I al setè dia, Déu va reposar de totes les seves obres."
5 Però allà mateix torna a dir:
"No entraran al meu repòs."
6 Així doncs, com que en resten alguns per entrar en aquest lloc, i els primers que van rebre la Bona Nova no van entrar-hi a causa de la desobediència,
7 torna a fixar un altre dia, l'"avui" esmentat abans, quan, molt temps després, en paraules de David diu:
"Si avui sentiu la seva veu,
no tanqueu els vostres cors."
8 Evidentment, si Josuè els hagués donat el repòs, després d'això no parlaria d'un altre dia.
9 Per tant, falta encara un temps de repòs per al poble de Déu,
10 perquè el qui ha entrat ja al seu repòs, també ell ha reposat de les pròpies obres, com Déu de les seves.
11 Esforcem-nos, doncs, per entrar en aquell repòs, de manera que ningú no caigui en la mateixa classe de desobediència.

La Paraula de Déu és vivent

12 Certament, la Paraula de Déu és vivent i molt efectiva, és més tallant que qualsevol espasa de dos talls, i penetra fins a on s'ajunten l'ànima i l'esperit, fins a les articulacions i el moll dels ossos; és capaç de discernir els pensaments i les intencions del cor.
13 I no hi ha cap criatura encoberta davant d'ell, sinó que tot es presenta nu i destapat als ulls d'aquell a qui n'haurem de donar compte.

Jesús, veritable pontífex

14 Tenint, doncs, un gran pontífex que ha travessat els cels, Jesús, el Fill de Déu, aferrem-nos a la fe que professem.
15 Atès que no tenim pas un pontífex incapaç de compadir-se de les nostres febleses, sinó que ha passat per les mateixes proves que nosaltres, exceptuant el pecat.
16 Per tant, apropem-nos amb confiança al tron de la gràcia per rebre misericòrdia i poder trobar la gràcia que en el moment oportú ens ajudi.