ELS FETS

DELS APÒSTOLS

14

A Iconi

1 A Iconi succeí que ells dos van entrar a la sinagoga dels jueus i van parlar de tal manera que un gran nombre de jueus i de grecs van creure.
2 Però els jueus que no es van convèncer van excitar els ànims dels gentils i els van indisposar contra els germans.
3 Tot i així, es van quedar allí força temps, parlant amb decisió, confiats en el Senyor, que confirmava el seu missatge de gràcia permetent que per mitjà de les seves mans es realitzessin senyals i prodigis.
4 I la gent de la ciutat es va dividir: els uns a favor dels jueus i els altres a favor dels apòstols.
5 Però es preparava una acció violenta per part dels gentils i dels jueus, en connivència amb els seus dirigents, per maltractar-los i apedregar-los;
6 ells s'ho van sospitar i van fugir cap a Licaònia, a les ciutats de Listra, Derbe i les rodalies,
7 i allí anaven predicant l'evangeli.

A Listra

8 A Listra hi havia un home que s'estava assegut, incapacitat dels peus, coix de naixement i que mai no havia pogut caminar.
9 Aquest estava escoltant el que Pau deia; i Pau se'l va mirar i, adonant-se que tenia prou fe per a ser guarit,
10 va cridar: "Posa't dret sobre els teus peus!" Ell va fer un salt i es posà a caminar.
11 En veure la gent el que Pau havia fet, es van posar a cridar en llengua licaònica: "Els déus, en figura humana, han baixat a visitar-nos!"
12 A Bernabé l'anomenaven Zeus, i a Pau, Hermes, perquè era el portaveu.
13 Llavors el sacerdot del temple de Zeus, que es troba a l'entrada de la ciutat, va fer portar toros amb garlandes fins al portal, i, conjuntament amb la multitud, volia oferir un sacrifici.
14 Però els apòstols Bernabé i Pau, quan ho van sentir, es van esquinçar les vestidures i es van llançar entremig de la gent, i cridant
15 digueren: "Homes, per què feu això? També nosaltres som de condició humana, igual que vosaltres. Nosaltres us venim a predicar que us convertiu d'aquestes banalitats al Déu viu, que ha fet el cel i la terra, el mar i tot el que s'hi troba.
16 Ell, en les generacions passades, va tolerar que totes les nacions prenguessin els seus propis camins,
17 si bé no va deixar mai de donar testimoniatge de sí mateix fent el bé, enviant-vos del cel les pluges i les estacions fèrtils, omplint-vos de menjar i d'alegria al cor."
18 Tot i amb aquestes raons, amb prou feines si aconseguien dissuadir la multitud que no els oferissin sacrificis.
19 Però van arribar uns jueus d'Antioquia i d'Iconi que, després de guanyar-se la gent, van apedregar Pau, i, pensant que era mort, el van arrossegar fora de la ciutat.
20 Però quan els deixebles es van reunir al seu voltant es va alçar i se'n tornà a la ciutat. L'endemà marxà amb Bernabé cap a Derbe.

El retorn a Antioquia

21 Un cop hagueren evangelitzat aquella ciutat i fet molts deixebles, se'n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia,
22 enfortint l'ànima dels deixebles, exhortant-los a perseverar en la fe i prevenint-los que ha de ser a través de moltes afliccions que nosaltres entrarem al Regne de Déu.
23 A cada església els elegien ancians, i, després de fer oració i dejuni, els van presentar al Senyor en qui havien cregut.
24 Travessant per Pisídia van fer cap a Pamfília.
25 Després de predicar la paraula a Perga, van baixar a Atalia,
26 i allí s'embarcaren cap a Antioquia, des d'on havien estat confiats a la gràcia de Déu per a la missió que havien acomplert.
27 Quan van arribar es va reunir l'església i van explicar tot el que Déu havia fet amb ells i com havia obert la porta de la fe als gentils.
28 I es van estar amb els deixebles una bona temporada.