ELS FETS

DELS APÒSTOLS

1  

L'ascensió de Jesús

1 Estimat Teòfil: En el primer escrit vaig tractar de tot allò que Jesús va fer i ensenyar des del principi
2 fins al dia que fou endut al cel, després de donar, per mitjà de l'Esperit Sant, instruccions als apòstols que ell s'havia escollit.
3 També va ser a ells a qui es presentà després del seu patiment, i els donà moltes proves que ell era viu; durant quaranta dies se'ls féu visible i els parlà de coses relacionades amb el Regne de Déu.
4 En una ocasió que estaven reunits amb ell els va manar: "No us allunyeu de Jerusalem; espereu aquí la promesa del Pare, que us vaig anunciar,
5 perquè, si bé Joan batejava amb aigua, vosaltres, en canvi, sereu batejats amb l'Esperit Sant d'aquí a pocs dies."
6 I els qui l'acompanyaven l'interrogaven dient: "Senyor, ¿restabliràs ara el Regne a Israel?"
7 Els contestà: "No és pas cosa que us correspongui a vosaltres, saber el temps ni el moment que el Pare ha reservat a la seva pròpia potestat,
8 però rebreu la força de l'Esperit Sant, quan davallarà damunt vostre, i sereu els meus testimonis, no solament a Jerusalem, sinó a tota la Judea, la Samaria i fins als confins de la terra."
9 Havent dit això fou alçat davant dels seus ulls fins que un núvol l'ocultà de la seva vista
10 I mentre estaven atentament mirant al cel, es van posar al seu costat dos homes amb vestits blancs
11 que els digueren: "Homes de Galilea, què feu parats mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel, tornarà de la mateixa manera com l'heu vist que pujava cap al cel."
12 Llavors van tornar cap a Jerusalem des de la muntanya que en diuen de les Oliveres, prop de Jerusalem, distant només la caminada d'un dissabte.
13 I quan entraren van pujar a l'estatge superior on s'allotjaven Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, el Zelota i Judes, fill de Jaume.
14 Tots ells estaven estretament units, dedicats constantment a l'oració, amb algunes dones i Maria, la mare de Jesús, i els germans d'ell.

L'elecció de Maties

15 En aquells dies, Pere s'alçà enmig dels germans reunits, en un nombre aproximat de cent vint persones, i digué:
16 "Germans, calia que es complís aquella Escriptura que l'Esperit Sant havia predit per boca de David referent a Judes, el qui va fer de guia dels qui prengueren Jesús.
17 Ell formava part del nostre grup i havia participat en aquest servei nostre.
18 Aquest, doncs, va comprar un camp amb la paga de la seva iniquitat, es va llençar de cap, es va rebentar pel mig i se li van escampar totes les entranyes.
19 El fet fou conegut de tots els habitants de Jerusalem, de manera que aquell camp el van anomenar, en la llengua que els és pròpia, Haqueldamà, és a dir: "Camp de sang".
20 Perquè hi ha escrit al llibre dels Salms:
Que el seu clos esdevingui
un ermot i ningú no hi habiti,
i endemés:
El seu càrrec l'ocupi un altre.
21 Per tant, és convenient que, d'entre els homes que ens han acompanyat tot el temps que el Senyor Jesús va estar entre nosaltres,
22 comptant des del baptisme de Joan fins al dia que fou alçat del nostre costat, un d'ells sigui constituït testimoni de la seva resurrecció, juntament amb nosaltres."
23 Llavors en proposaren dos: Josep, l'anomenat Barsabàs, de sobrenom Just, i Maties.
24 Després van pregar així: "Senyor, tu que coneixes el més íntim de tothom, mostra'ns quin d'aquests dos has escollit
25 perquè ocupi el lloc d'aquest servei i apostolat que Judes va rebutjar per anar-se'n al lloc que li corresponia."
26 Llavors els sortejaren i caigué la sort en Maties, i fou integrat al grup dels onze apòstols.