CARTA ALS

EFESIS

3

Pau apòstol dels gentils

1 Per aquest motiu jo, Pau, sóc el presoner de Crist Jesús a favor de vosaltres, els gentils.
2 Segurament heu tingut coneixement que a mi m'ha estat concedida l'administració a favor vostre de la gràcia de Déu,
3 que per mitjà d'una revelació se'm va fer conèixer el designi secret, tal com acabo d'exposar breument,
4 de manera que només llegint-ho podeu tenir idea del meu coneixement sobre el misteri del Crist,
5 que no havia estat revelat als homes en altres èpoques com ara ha estat revelat per l'Esperit als seus sants apòstols i profetes.
6 Això és: que els gentils entren en la mateixa herència, formen un mateix cos i participen de la mateixa promesa en Crist Jesús, per mitjà de l'Evangeli,
7 del qual sóc servidor mercès al do de Déu i al favor que m'ha concedit amb l'efectivitat pròpia del seu poder.
8 A mi, que sóc menys que el més petit de tots els sants, se m'ha concedit aquesta gràcia: anunciar als gentils la riquesa incalculable de Crist,
9 i exposar amb tota claredat quina és la dispensació del secret amagat des de sempre en Déu, creador de l'univers.
10 Per tal que ara, les nombroses manifestacions de la saviesa de Déu puguin ser conegudes dels principats i de les potestats dalt del cel per mitjà de l'Església,
11 segons el pla etern que va dur a terme en Crist Jesús, Senyor nostre,
12 en qui tenim lliure accés en confiança per mitjà de la fe en ell.
13 Per això us prego que no us desanimeu per causa de les tribulacions que vaig passant per vosaltres, que són a glòria vostra.

Conèixer l'amor de Crist

14 Per aquest motiu, m'agenollo davant el pare,
15 de qui rep existència tota família en el cel i en la terra,
16 a fi que, segons l'abundància de la seva glòria, us enforteixi vigorosament en l'home interior, mitjançant el seu Esperit;
17 que Crist habiti per la fe dins els vostres cors, ben arrelats i fonamentats en l'amor,
18 a fi que pugueu comprendre, amb tots els cristians, quina és l'amplària i la llargària, l'alçada i la profunditat
19 de l'amor de Crist, que sobrepassa tot coneixement, per tal que sigueu plens totalment de la plenitud de Déu.
20 Al qui és sobiranament poderós per actuar més abundosament del que demanem o podem pensar, a través de la força que ens comunica,
21 a ell sigui la glòria en l'Església i en Crist Jesús, per totes les generacions, per sempre més. Amén.