CARTA ALS

EFESIS

1

1 Pau, apòstol de Crist Jesús per designi de Déu, als sants i fidels en Crist Jesús que viuen a Efes.
2 Us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i del Senyor Jesucrist.

Benediccions espirituals en el Crist

3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït per mitjà del Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.
4 Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món perquè li estiguéssim consagrats i fóssim sense defecte davant els seus ulls.
5 Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus, per mitjà de Jesucrist, segons la benevolència del seu designi,
6 per a ser un himne de lloança a la seva gloriosa generositat, amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;
7 en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes, al preu de la seva sang, en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
8 la qual ens ha prodigat abundosament omplint-nos de saviesa i coneixement.
9 Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret, d'acord amb la benevolència que s'havia proposat en ell,
10 per a la dispensació de la plenitud dels temps: reintegrar-ho tot en Crist com a cap, tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.
11 És també en ell que hem estat fets possessió seva, predestinats segons el designi d'aquell qui tot ho duu a terme seguint el seu pla i els seus propòsits,
12 a fi de servir de lloança de la seva grandesa, nosaltres, que fórem els primers a posar l'esperança en el Crist.
13 En ell també vosaltres, després d'escoltar la paraula de veritat i haver cregut la Bona Nova de salvació, heu estat marcats amb l'Esperit Sant de la promesa,
14 que és garantia de la nostra herència, per a redempció del poble escollit, destinat a lloar la seva grandesa.

Acció de gràcies i pregària

15 Per això, també jo, d'ençà que he sentit parlar de la vostra fe en el Senyor Jesús, i del vostre amor envers tots els creients,
16 no paro de donar gràcies per vosaltres, recordant-vos en les meves oracions,
17 a fi que el Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, us faci el do d'un esperit de saviesa que us reveli el ple coneixement d'ell,
18 a fi que, il·luminats interiorment, pugueu comprendre a quina esperança us ha cridat, quina riquesa de glòria ofereix la seva herència entre els sants,
19 i com d'incomparable és la seva potència envers vosaltres, els creients, operant amb aquella força poderosa
20 que va desplegar en el Crist, quan el va ressuscitar d'entre el morts i el féu seure a la seva dreta dalt del cel,
21 molt per damunt de tot principat, autoritat, poder i domini, i de qualsevol altra dignitat que es pugui constituir, no sols en el món actual, sinó també en el món que vindrà.
22 Tot ho va sotmetre sota els seus peus, i el constituí en el cap suprem de l'Església,
23 que és el seu cos, la plenitud d'aquell qui omple per complet l'univers.