APOCALIPSI

6

L'Anyell obre els segells

1 Vaig veure quan l'Anyell obria el primer dels set segells, i vaig sentir un dels quatre vivents que deia amb veu de tro: "Vine!"
2 Aleshores aparegué un cavall blanc i el seu genet duia un arc; li donaren una corona i sortí a tall de triomfador per continuar vencent.
3 I quan va obrir el segon segell, vaig sentir el segon vivent que deia: "Vine!"
4 I aparegué un altre cavall, de color rogenc, i al seu genet li van donar poder d'arrencar la pau de la terra, perquè es matessin els uns als altres, i l'armaren amb una gran espasa.
5 I quan va obrir el tercer segell, vaig sentir el tercer vivent que deia: "Vine!" Aleshores aparegué un cavall negre, i el seu genet duia a la mà una balança;
6 i vaig sentir una mena de veu que sortia dels quatre vivents que deia: "Una mesura de blat, un denari; tres mesures d'ordi, un denari; però el vi i l'oli no els perjudiquis."
7 I quan va obrir el quart segell, vaig sentir la veu del quart vivent que deia: "Vine!"
8 Aleshores aparegué un cavall cendrós; el seu genet tenia per nom la Mort, i l'Hades anava amb ell. I els donaren potestat sobre la quarta part de la terra, per a matar amb l'espasa, la fam, la pesta i amb els animals ferotges.
9 I quan va obrir el cinquè segell, vaig veure al peu de l'altar les ànimes dels qui havien estat assassinats per causa de la Paraula de Déu i pel testimoniatge que mantenien.
10 I cridaven amb veu forta: "Quant de temps trigaràs, Senyor, sant i veraç, a fer justícia i a vindicar la nostra sang dels habitants de la terra?"
11 Aleshores van donar a cadascun una vestidura blanca i els van dir que esperessin una mica més encara, fins que fos completat el nombre dels seus companys de servei i germans que han de ser morts com ells.
12 I quan va obrir el sisè segell, vaig veure que es produïa un gran terratrèmol, el sol s'enfosquí com un sac negre, i la lluna va agafar tota ella color de sang.
13 Les estrelles del cel van caure a terra, com cauen els fruits d'una figuera sacsejada per la ventada;
14 el cel va desaparèixer com un pergamí que s'enrotlla, i totes les muntanyes i les illes es van desplaçar del seu lloc.
15 Els reis de la terra, els magnats, els tribuns, els rics, els valents i tothom, esclaus i lliures, es van amagar a les coves i entre les roques de les muntanyes,
16 tot cridant a les muntanyes i a les roques: "Caigueu damunt nostre i amagueu-nos de la mirada d'aquell qui ocupa el setial i de la ira de l'Anyell,
17 perquè ja ha arribat el gran dia de la seva ira, i qui el podrà resistir?"