APOCALIPSI

5

L'Anyell rep el rotlle segellat

1 Llavors, a la mà dreta del qui seia al setial, hi vaig veure un rotlle escrit per les dues cares, i precintat amb set segells.
2 També vaig veure un àngel corpulent que cridava amb veu potent: "Qui és digne d'obrir el rotlle? Qui pot trencar els segells?"
3 Però ningú, ni al cel ni a la terra, ni sota la terra, no podia obrir el rotlle i examinar-lo.
4 Jo plorava molt veient que no hi havia ningú que fos digne d'obrir el rotlle ni d'examinar-lo.
5 Però un dels ancians em digué: "No ploris, mira, ha vençut el lleó de la tribu de Judà, el rebrot de David, per poder obrir el rotlle i els seus set segells."
6 Aleshores vaig veure al centre, entre el setial amb els quatre vivents i el cercle dels ancians, un Anyell a peu dret, però com si hagués estat degollat. Tenia set banyes i set ulls, que són els set esperits de Déu enviats a tota la terra.
7 Es va acostar per rebre el rotlle de la mà dreta del qui ocupava el setial.
8 Quan va tenir el rotlle, els quatre vivents i els vint-i-quatre ancians es van deixar caure de genolls davant l'Anyell; cadascun tenia una cítara i una copa d'or plena de perfum, que són les oracions del poble sant;
9 i cantaven un càntic nou: "Ets digne de prendre el rotlle i d'obrir-ne els segells, perquè vas ser degollat i amb la teva sang vas comprar per a Déu gent de tota raça, llengua, poble i nació,
10 i els vas fer esdevenir una casa reial i un sacerdoci al servei del nostre Déu; i regnaran sobre la terra."
11 Aleshores, en la visió, vaig sentir la veu d'una multitud d'àngels que rodejaven el setial, junt amb els vivents i els ancians. Eren en nombre de milers, a miríades de miríades,
12 i aclamaven: "Digne és l'Anyell que ha estat degollat, de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força, l'honor, la glòria i la lloança."
13 I totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, amb tota la seva plenitud, les vaig sentir que responien: "Al qui seu al setial i a l'Anyell siguin donats la lloança i l'honor, la glòria i el poder, pels segles dels segles."
14 Els quatre vivents deien: "Amén." I els ancians es prosternaven en adoració.