APOCALIPSI

22

El riu d'aigua de vida

1 Llavors em va mostrar el riu d'aigua de vida, transparent com el cristall, que sortia del setial de Déu i de l'Anyell.
2 Al mig del carrer gran, a banda i banda del riu, creix l'arbre de la vida, que dóna fruit cada mes, és a dir, dotze collites l'any; i les fulles de l'arbre serveixen de remei a les nacions.
3 I ja no hi haurà més prohibicions. Allà hi haurà el setial de Déu i de l'Anyell, i els seus servents el serviran,
4 el veuran cara a cara i portaran el seu nom escrit al front.
5 Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.

El Senyor ve

6 I em va dir: "Aquestes paraules són fidedignes i verídiques, i el Senyor Déu, que inspira els profetes, ha enviat el seu àngel per fer conèixer als seus servents tot allò que ben aviat succeirà.
7 Vinc de seguida. Feliç aquell qui guarda les paraules profètiques d'aquest llibre."
8 Jo, Joan, sóc el qui va sentir i va veure tot això. Quan hagué acabat la visió, jo vaig caure als peus de l'àngel que me la mostrava per adorar-lo,
9 però ell em va dir: "Compte; no [facis això]. Jo sóc un company de servei teu i dels teus germans, els profetes, amb tots els qui guarden les paraules d'aquest llibre; adora només Déu."
10 I em va dir: "No guardis en secret el missatge profètic d'aquest llibre, perquè el temps de complir-se és a prop.
11 El qui és de mal comportament que vagi fent el mal, el qui és brut de mena que segueixi embrutant-se, però l'home honrat que segueixi amb el comportament just, i l'home sant que segueixi amb la santificació."
12 "Vinc de seguida, i la meva recompensa ve amb mi, per pagar a cadascú el que mereixen les seves obres.
13 Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el primer i el darrer, el principi i la fi.
14 Feliços els qui renten els seus vestits, així podran tenir el dret d'accés a l'arbre de la vida i podran passar per les portes cap a la ciutat.
15 Fora els gossos, els malèfics, els fornicadors, els homicides, els idòlatres i tots els qui es complauen en la falsedat o la fabriquen.
16 Jo, Jesús, he enviat el meu àngel per garantir-vos tot això que fa referència a les esglésies. Jo sóc el rebrot i el llinatge de David, l'estel resplendent del matí."
17 L'Esperit i l'Esposa diuen: 'Vine!' El qui ho escolti, que digui: 'Vine!' Qui tingui set, que vingui; el qui vulgui, que prengui de franc l'aigua de vida.

Conclusió

18 Jo testifico a tothom que senti les paraules profètiques d'aquest llibre que, si algú gosa afegir-hi res més del que hi ha, Déu li farà caure al damunt les plagues descrites en aquest llibre,
19 i, si algú gosa treure res de les paraules d'aquest llibre profètic, Déu li traurà la part que li correspon de l'arbre de la vida i de la ciutat santa, descrits en aquest llibre.
20 El qui testifica aquestes coses diu: "Cert, vinc de seguida." Amén. Vine, Senyor Jesús!
21 Que la gràcia del Senyor Jesús sigui amb tothom. Amén.