APOCALIPSI

15


Les set plagues i el càntic dels vencedors

1 Vaig veure al cel un altre senyal, gran i admirable: set àngels que portaven set plagues, les darreres, ja que amb aquestes plagues es consumarà la indignació de Déu.
2 Vaig veure, també, una mena de mar de vidre barrejat amb foc, i al seu costat els qui sortien vencedors de la bèstia, de la seva imatge i de la xifra del seu nom, amb cítares de Déu a les mans,
3 i cantaven el càntic de Moisès, el servent de Déu, i el càntic de l'Anyell, que diu: "Grans i magnífiques són les teves obres, Senyor, Déu Totpoderós; justos i fidels són els teus camins, Rei de les nacions.
4 Qui no t'honorarà, Senyor, i no glorificarà el teu nom? Perquè només tu ets sant, per tant totes les nacions vindran i es prosternaran davant teu, perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes."
5 Després d'això, vaig veure com s'obria el santuari del tabernacle del testimoni al cel,
6 i sortien del santuari els set àngels que portaven les set plagues, vestits de lli pur i resplendent, i cenyits fins a la alçada del pit amb una faixa d'or.
7 Un dels quatre vivents va donar als set àngels set copes d'or plenes del furor del Déu que viu pels segles dels segles.
8 Una boirina que provenia de la glòria de Déu i del seu poder va omplir el santuari, de manera que ningú no podia entra-hi fins que fossin consumades les set plagues dels set àngels.