SEGONA CARTA A

TIMOTEU

2

Allò que has après de mi

1 Tu fill meu, treu forces de la gràcia que tenim en Crist Jesús,
2 i allò que has après de mi davant de tants testimonis, confia-ho a homes fidels, que ells seran capaços també d'ensenyar-ho a altres.
3 Aguanta amb mi els sofriments com un soldat valent de Crist Jesús.
4 Ningú compromès amb la milícia no s'embolica amb compromisos de la vida civil, a fi de complir amb qui l'ha reclutat.
5 Igualment si es tracta d'un atleta: no rep cap premi si no lluita segons les regles del joc.
6 El pagès que ha treballat la terra ha de ser el primer a participar dels fruits.
7 Pensa en això que et dic, i el Senyor t'ho farà comprendre tot.

Tot per amor als escollits

8 Tingues sempre present Jesucrist, ressuscitat d'entre els morts, del llinatge de David, tal com ho dic en la meva predicació;
9 per ell pateixo fins i tot empresonament, com un criminal, però la paraula de Déu no està pas encadenada.
10 Per això ho suporto tot per amor als escollits, a fi que també ells obtinguin la salvació i la glòria eterna, que són en Crist Jesús.
11 És ben certa aquesta afirmació:
"Si morim amb ell, també viurem amb ell;
12 si perseverem, també regnarem amb ell;
si el neguem, ell també ens negarà;
13 si li som infidels, ell restarà fidel,
perquè ell no pot pas contradir-se."

Com un obrer competent

14 Recorda'ls tot això, requereix davant de Déu que no es barallin per qüestions de paraules, que és una cosa ben inútil i, més aviat, trastorna els qui les escolten.
15 Esforça't a presentar-te davant de Déu com un obrer competent, irreprensible, que exposa rectament la paraula de la veritat.
16 Però els fútils discursos irreverents, no te'ls escoltis, que cada cop faran avançar més la impietat,
17 i la seva doctrina s'escamparà com la gangrena; entre aquests hi ha Himeneu i Filet,
18 que s'han desviat de la veritat dient que la resurrecció ja s'ha realitzat, i amb això capgiren la fe d'alguns.
19 Tanmateix, el sòlid fonament de Déu s'aguanta ferm, amb la marca de garantia: "El Senyor coneix els qui són seus", i: "Que s'allunyi de la maldat tot aquell qui invoca el nom del Senyor".
20 Però en una casa gran no solament hi ha estris d'or i d'argent, sinó que també n'hi ha de fusta i de terrissa, i els uns són per a usos nobles i els altres ho són per a menys nobles.
21 Si algú, doncs, es neteja d'això, serà un instrument per a ús noble, santificat, útil a l'amo, disposat per a tot bon servei.
22 Defuig les passions jovenívoles, però busca amb afany la justícia, la fe, l'amor, la pau, amb tots els qui invoquen el Senyor amb cor sincer.
23 Defuig les discussions estúpides i sense respecte que, com saps, generen sempre baralles;
24 i un servent del Senyor no s'ha de barallar mai, al contrari, ha de ser amable amb tothom, amb capacitat per a instruir, pacient,
25 que ensenyi amb dolcesa els opositors, per si mai Déu els concedeix el penediment perquè arribin a comprendre la veritat
26 i recuperin el bon seny, escapant del parany del diable, que els va atrapar i els té sota la seva voluntat.