SEGONA CARTA DE

JOAN

1

1 L'ancià a la senyora elegida i als seus fills, que jo estimo sincerament; i no pas solament jo, sinó també tots els qui tenen coneixement de la veritat,
2 a causa de la veritat que tenim en nosaltres i que en nosaltres estarà per sempre.
3 Ens acompanyarà la gràcia, la misericòrdia i la pau de part de Déu i de part de Jesucrist, el Fill del Pare, en veritat i amor.

Viure segons els seus manaments

4 Em vaig alegrar molt quan vaig trobar alguns dels teus fills que viuen en la veritat, segons els manaments que hem rebut de part del Pare.
5 I ara, senyora, et faré un prec, no pas com si t'escrivís un manament nou, sinó el mateix que hem tingut des del principi: que ens estimem els uns als altres.
6 I estimar, vol dir viure segons els seus manaments. El manament és que visquem en ell, tal com ho heu sentit des del principi,
7 ja que han sortit al món una colla d'enganyadors, que no volen acceptar que Jesucrist hagi vingut en la carn. Això distingeix l'enganyador i l'Anticrist.
8 Procureu per vosaltres mateixos, mirant de no malmetre el fruit del nostre esforç, sinó que pugueu rebre la plena recompensa.
9 Aquell qui s'extravia i no es manté en la doctrina del Crist, està sense Déu. Aquell qui persevera en la doctrina, aquest sí que té el Pare i el Fill.
10 Si se us presenta algú que no porti aquesta doctrina, no l'acolliu pas a casa, ni li feu bona rebuda,
11 perquè, qui li dóna la benvinguda s'implica en les seves males accions.
12 Tot i que tinc moltes coses per contar-vos, no he volgut fer-ho per escrit, ja que espero venir a visitar-vos i parlar personalment, a fi que el nostre goig sigui complet.
13 Et saluden els fills de la teva germana elegida.