SEGONA CARTA ALS

CORINTIS

9

La col·lecta per al poble sant

1 De fet, sobre la col·lecta a favor del poble sant, no caldria que us en parlés.
2 Conec prou la vostra bona predisposició, fins el punt que en presumeixo davant els macedonis quan els dic que els d'Acaia ja tenen enllestits tots els preparatius des de l'any passat, i que el vostre entusiasme n'ha engrescat tot una colla.
3 Tanmateix, si us envio aquests germans és amb el propòsit que no siguin desmentits els elogis que sobre aquest punt he fet de vosaltres, i perquè estigueu preparats, tal com he dit a tothom;
4 no sigui que vinguin amb mi alguns del macedonis, i si veien que no teníeu res a punt, jo, per haver-me'n refiat, quedaria malament, i no diguem vosaltres.
5 Per això he cregut necessari de recomanar als germans que vinguessin a vosaltres abans que jo i preparessin amb temps el vostre generós donatiu que havíeu ofert. D'aquesta manera tot haurà estat preparat com una ofrena generosa, i no com una recaptació forçada.

Donar amb alegria

6 Tingueu present que qui sembra escassament collirà en escassesa; i qui sembra abundosament collirà en abundància.
7 Que cadascú decideixi per la pròpia consciència, no pas per força ni per compromís, que Déu estima els qui donen amb alegria.
8 A més, Déu pot omplir-vos de tota mena de favors, de manera que, en tot i sempre, tingueu allò que necessiteu i encara us en sobri per contribuir a qualsevol obra bona.
9 Tal com diu l'Escriptura:
"Ha repartit i ha donat dons als pobres;
la seva bondat no té fi."
10 El qui proveeix de llavor al sembrador i de pa per a menjar, també us proveirà i farà créixer la vostra sembrada, i multiplicarà els fruits de la vostra generositat,
11 a fi que sigueu rics en tot i plens de generositat, la qual, repartida per nosaltres, produeix acció de gràcies a Déu.
12 Perquè la prestació d'aquest servei no sols contribueix a solucionar àmpliament les necessitats dels creients, sinó que és una font abundosa d'accions de gràcies a Déu.
13 Davant la prova d'aquest servei, lloaran Déu per la dedicació que demostreu a l'evangeli de Crist, i per la generosa solidaritat que teniu envers ells i amb tothom.
14 I ells, en les pregàries per vosaltres, us recordaran amb gran afecte, en veure l'extraordinari favor que Déu us ha concedit.
15 Beneït sigui Déu pel seu favor inefable!