SEGONA CARTA ALS

CORINTIS

4

Un tresor en receptacles de terrissa

1 Per això, investits d'aquest ministeri que graciosament se'ns ha encomanat, no ens acovardim,
2 tot al contrari, rebutgem la clandestinitat vergonyosa, no ens movem amb astúcia ni disfressem la Paraula de Déu, més aviat, manifestant clarament la veritat, ens acreditem nosaltres mateixos davant tota consciència humana, sota la mirada de Déu.
3 I si encara el nostre evangeli resta encobert, només resta velat per als qui es perden,
4 els descreguts, a qui el déu d'aquest món manté encegat l'enteniment a fi que no distingeixin la claror de l'Evangeli gloriós de Crist, que és la imatge de Déu.
5 Perquè no ens prediquem a nosaltres mateixos, sinó que presentem Crist Jesús com a Senyor, i a nosaltres mateixos com a servents vostres per Jesús.
6 Perquè el Déu que va dir: "Que brilli la llum enmig de les tenebres", ens ha il·luminat interiorment, a fi que irradiem el coneixement de la glòria de Déu, que es reflecteix en el rostre de Crist.
7 Però aquest tresor el portem en receptacles de terrissa, per tal que quedi clar que l'extraordinari poder ve de Déu i no pas de nosaltres.
8 Som atacats per totes bandes, però no esclafats; estem en dificultats, però no desesperats;
9 acorralats, però no abandonats; abatuts, però no exterminats;
10 pertot arreu portem en el cos l'agonia de Jesús, a fi que també la vida de Jesús es manifesti en el nostre cos.
11 Perquè, mentre vivim aquí, contínuament som amenaçats de mort per causa de Jesús, a fi que també la vida de Jesús es manifesti en la nostra carn mortal.
12 De manera que la mort actua en nosaltres, i la vida, en vosaltres.

Sobreabundància de la gràcia

13 Ara bé, tenint el mateix esperit de fe que trobem a l'Escriptura: "He cregut, per tant he parlat", també nosaltres creiem, i per això parlem,
14 sabent que aquell qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús, i ens presentarà davant seu juntament amb vosaltres.
15 Precisament tot això és per al vostre bé, de manera que, multiplicant-se la gràcia a través de més i més persones, sobreabundarà l'acció de gràcies per a la glòria de Déu.
16 Per això, no ens acovardim; al contrari, malgrat que la nostra humanitat externa va decaient, dins nostre ens anem renovant dia a dia.
17 Perquè els nostres actuals sofriments són lleugers i duren poc, però produeixen en nosaltres un pes de glòria immens que no tindrà fi.
18 El nostre objectiu no és pas el món que es veu, sinó el món que no es veu, perquè el món que veiem dura poc, i el món que no es veu dura per sempre.