PRIMERA CARTA ALS

TESSALONICENCS

5

El temps i el moment de la vinguda del Senyor

1 Pel que fa al temps i al moment, no fa al cas, germans, que us n'escrigui,
2 ja que vosaltres mateixos sabeu prou bé que el dia del Senyor arribarà com un lladre de nit.
3 Quan diran: Pau i seguretat, llavors, de sobte vindrà la destrucció damunt d'ells, com els dolors de l'infantament a una dona encinta, i no se n'escaparan.
4 Però vosaltres, germans, no viviu pas en la foscor perquè aquell dia us pugui sorprendre com un lladre;
5 tots vosaltres sou fills de la llum i fills del dia; nosaltres no som de la nit ni de les tenebres.
6 Per tant, no hem de dormir com els altres, sinó vetllar i viure amb temprança.
7 Perquè, els qui dormen, dormen de nit, i els qui s'embriaguen, s'embriaguen de nit;
8 en canvi, nosaltres, que som del dia, siguem sobris, revestits amb la cuirassa de la fe i de l'amor, i amb el casc de l'esperança de salvació.
9 Perquè Déu no ens ha posat per al càstig, sinó per a obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
10 que morí per nosaltres a fi que, tant si estem vetllant com si ens troba ja dormint, visquem juntament amb ell.
11 Per això, animeu-vos mútuament i edifiqueu-vos els uns als altres, tal com ja feu.

Instruccions finals

12 Us preguem, germans, que sigueu considerats amb els qui treballen entre vosaltres i us governen en el Senyor i us amonesten;
13 tingueu-los en gran estima i amor per consideració a la seva tasca. Tingueu pau entre vosaltres.
14 Us prego també, germans, que corregiu els desordenats, que encoratgeu els abatuts, que ajudeu els febles i que sigueu soferts amb tothom.
15 Mireu que ningú no torni a un altre mal per mal, sinó seguiu sempre el bé, tant entre vosaltres com amb tothom.
16 Estigueu sempre contents,
17 pregueu constantment,
18 en tota avinentesa doneu gràcies, que això és el que Déu espera de vosaltres en Crist Jesús.
19 No apagueu l'Esperit,
20 no menyspreeu les profecies.
21 Examineu-ho tot, retingueu el que és bo.
22 Guardeu-vos de tota mena de mal.
23 Que el mateix Déu de pau us santifiqui plenament en tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos, es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist.
24 El qui us ha cridat és fidel i així mateix ho complirà.
25 Germans, pregueu per nosaltres.
26 Saludeu tots els germans amb el bes de la pau.
27 Us commino en nom del Senyor que aquesta carta sigui llegida a tots els germans.
28 Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres.