PRIMERA CARTA ALS

TESSALONICENCS

1

1 Pau, Silvà i Timoteu, a l'església dels tessalonicencs unida a Déu Pare i en el Senyor Jesucrist: gràcia i pau a vosaltres.

Acció de gràcies per la fe dels tessalonicencs

2 Donem sempre gràcies a Déu per tots vosaltres fent memòria de vosaltres en les nostres oracions,
3 recordant constantment davant del nostre Déu i Pare l'efectivitat de la vostra fe, el treball d'amor i la tenacitat de l'esperança en Jesucrist, nostre Senyor,
4 convençuts, germans estimats de Déu, de la vostra elecció.
5 Perquè la nostra predicació evangèlica no vingué a vosaltres solament de paraula, sinó també amb poder, amb Esperit Sant i amb molt plena seguretat. Prou sabeu el que fèiem per amor vostre quan érem entre vosaltres.
6 I vosaltres us heu fet imitadors nostres i del Senyor, acollint la paraula enmig de grans adversitats, amb goig de l'Esperit Sant,
7 talment que vosaltres heu esdevingut un exemple per a tots els creients de la Macedònia i de l'Acaia.
8 El fet és que, des de vosaltres, ha ressonat la paraula del Senyor, i no tant sols a la Macedònia i a l'Acaia, sinó que s'ha estès pertot arreu la fe que teniu envers Déu, de manera que no ens cal afegir-hi res;
9 ells mateixos conten de nosaltres com vam arribar entre vosaltres i com us convertíreu dels ídols a Déu, per servir el Déu viu i veritable,
10 i esperar delerosos del cel el seu Fill, que ell ressuscità d'entre els morts, Jesús, que ens allibera de la ira que ha de venir.