PRIMERA CARTA DE

PERE

4

Que Déu sigui glorificat

1 Així doncs, ja que el Crist ha patit com a home, vosaltres també feu-vos a la mateixa idea: que qui ha patit en la carn ha trencat amb el pecat
2 per a no viure ja més en cobejances humanes, sinó en la voluntat de Déu,
el temps que li resta en la carn.
3 Ja és prou el temps que heu perdut vivint a la manera dels pagans, darrere el llibertinatge, les apetències, la disbauxa, les orgies, les borratxeres i les idolatries abominables.
4 Per això els sembla estrany que no vulgueu córrer amb ells l'acostumat desbordament de llibertinatge, i llavors us insulten.
5 Ja en donaran compte al qui està preparat per a jutjar vius i morts.
6 Perquè a tal fi també fou anunciat l'evangeli als morts, per tal que siguin jutjats en la carn segons els homes, però visquin en l'esperit segons Déu.
7 Però el final de tot és a prop. Així, doncs, sigueu assenyats i austers, per a dedicar-vos a l'oració.
8 Sobretot mantingueu un amor constant entre vosaltres, perquè l'amor cobreix una multitud de pecats.
9 Practiqueu l'hospitalitat entre vosaltres sense murmuracions.
10 Com a bons dispensadors de la multiforme gràcia de Déu, que cadascun de vosaltres posi al servei dels altres aquell do que hagi rebut.
11 Si algú parla, que sigui conforme a paraules de Déu; si algú fa un servei, que sigui segons la facultat que Déu proporciona; tot a fi que Déu sigui glorificat en totes les coses per mitjà de Jesucrist, a qui pertany la glòria i el domini pels segles dels segles. Amén.

Feliços els ultratjats pel nom de Crist

12 Estimats, no us sorprengueu de la foguera que s'ha encès entre vosaltres per a posar-vos a prova, com si us passés una cosa insòlita;
13 al contrari, estigueu contents en la mesura que compartiu els sofriments de Crist, a fi que també en la revelació de la seva glòria exulteu de goig.
14 Si sou ultratjats pel nom de Crist, feliços de vosaltres, perquè l'Esperit de glòria i de Déu reposa damunt vostre.
15 De manera que cap de vosaltres no hagi de patir per homicida, lladre o malfactor, o per posar-se on no el demanen;
16 però si és en tant que cristià, que no se n'avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu en aquest nom.
17 Perquè ha arribat el moment d'obrir el judici començant pels de la casa de Déu; i si comença per nosaltres, quina serà la fi dels rebels a l'evangeli de Déu?
18 I,
"si el just amb prou feines se salva,
com acabarà l'impiu i pecador?"
19 De manera que, també els qui pateixen segons la voluntat de Déu, encomanin les seves ànimes al fidel Creador, practicant el bé.