PRIMERA CARTA DE

PERE

1

1 Pere, apòstol de Jesucrist, als emigrants que viuen dispersos pel Pont, Galàcia, Capadòcia, Àsia i Bitínia, elegits
2 segons la presciència de Déu Pare, en la consagració de l'Esperit, per a obeir Jesucrist i rebre l'aspersió de la seva sang: que la gràcia i la pau siguin abundoses en vosaltres.

Una gràcia viva

3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que segons la seva gran bondat ens ha fet néixer de nou, per a una esperança viva, per mitjà de la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts,
4 per a un heretatge que no es corromp ni contamina, ni es marceix, reservat al cel per a vosaltres,
5 els qui esteu protegits per la força de Déu gràcies a la fe per a la salvació, que està disposada per a ser manifestada a l'últim temps.
6 Per això esteu contents, malgrat que encara hàgiu de ser afligits un quant temps per diverses proves,
7 a fi que el metall pur de la vostra fe, molt més valuosa que l'or destructible, tot i que és provat al foc, resulti un motiu de lloança, glòria i honor en la manifestació de Jesucrist,
8 a qui estimeu sense haver-lo vist, en qui, sense veure'l encara, però creient en ell, us alegreu amb un goig inefable i esplèndid,
9 perquè teniu segur el resultat de la fe, la vostra salvació.
10 Referent a aquesta salvació, els profetes antics es van dedicar a investigar-la quan van anunciar la gràcia destinada a vosaltres,
11 procurant esbrinar a quin temps i a quines circumstàncies es referia l'Esperit de Crist, que els animava a predir els sofriments a què era destinat el Crist i la glòria que vindria després,
12 i els fou revelat que no anava dirigida a ells, sinó que era per a vosaltres que administraven aquest missatge que ara us ha estat anunciat per aquells qui us han evangelitzat, portats per l'Esperit Sant enviat del cel. Els àngels es deleixen per contemplar aquest missatge.

Sigueu sants, perquè jo sóc sant

13 Per tant, un cop ben faixat el vostre enteniment, amb serenitat, tingueu una esperança plena en la gràcia que us vindrà el dia de la revelació de Jesucrist.
14 Com a fills obedients, no us emmotlleu més a les apetències que teníeu abans, en temps de la vostra ignorància,
15 sinó que, així com és sant aquell qui us va cridar, també vosaltres aconseguiu de ser sants en tota la vostra conducta,
16 atès que l'Escriptura diu: "Sigueu sants, perquè jo sóc sant."
17 I si invoqueu com a Pare el qui jutja sense tenir preferències per ningú, d'acord amb els fets de cadascú, comporteu-vos amb temor tot el temps del vostre pelegrinatge,
18 sabent que no ha estat pas amb coses corruptibles, com l'or o la plata, que heu estat rescatats de la vostra manera banal de viure, heretada dels vostres pares,
19 sinó que ha estat amb la sang preciosa de Crist, com la d'un anyell sense defecte i sense taca,
20 predestinat des d'abans de la creació del món, però manifestat al final dels temps per amor a vosaltres,
21 els qui per mitjà d'ell creieu en Déu, que el va ressuscitar d'entre els morts i l'ha glorificat, de manera que la vostra fe i la vostra esperança reposin en Déu.
22 Purificades ja les vostres ànimes amb obediència a la veritat, que implica un amor fraternal ben sincer, estimeu-vos de cor i ardorosament els uns als altres.
23 Penseu que heu tornat a néixer, i no pas d'una llavor corruptible, sinó d'una d'incorruptible, per mitjà de la paraula de Déu, viva i permanent,
24 ja que:
"Tota carn és com l'herba, i tot el seu esclat és com flor d'herba;
quan s'asseca l'herba, cau la flor,
25 però la paraula del Senyor resta per sempre."
I aquesta és la paraula que us ha estat anunciada.