PRIMERA CARTA DE

JOAN

1

El Verb de la Vida

1 Allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò que hem vist amb els nostres ulls, allò que hem contemplat, allò que hem palpat amb les mans, referent al Verb de la Vida,
2 perquè la Vida s'ha fet patent i l'hem vista, i ho testifiquem i us anunciem la Vida eterna, la que estava amb el Pare i que se'ns ha manifestat,
3 això que hem vist i sentit, us ho anunciem també a vosaltres, a fi que també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres. I la nostra comunió és amb el Pare i el seu Fill Jesucrist.
4 I us escrivim això perquè la nostra alegria sigui completa.

Caminem en la llum

5 Us anunciem el missatge que hem sentit d'ell: que Déu és llum i en ell no s'hi barreja la foscúria.
6 Si diem que estem en comunió íntima amb ell, però seguim caminant en les tenebres, mentim i no acomplim la veritat.
7 En canvi, si caminem en la llum, com que ell està en la llum, vivim en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens deixa nets de tot pecat.
8 Si diem que no tenim cap pecat, ens enganyem nosaltres mateixos, i la veritat no està en nosaltres.
9 Si reconeixem els nostres pecats, és prou fidel i equitatiu per a perdonar-nos els pecats i deixar-nos nets de qualsevol iniquitat.
10 Si diem que no hem pecat mai, el deixem per mentider, i demostrem que no tenim la seva paraula dins nostre.