PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

4

Servidors de Crist

1 Que tothom vegi en nosaltres uns servidors de Crist i uns administradors dels designis de Déu.
2 Ara bé, el que s'exigeix dels administradors és que siguin d'una fidelitat provada.
3 Pel que fa a mi, poc em preocupa que em judiqueu vosaltres o un tribunal humà, quan ni tan sols em puc judicar a mi mateix;
4 però la meva consciència no m'acusa de res, encara que no per això em tinc per exculpat, perquè qui em judica és el Senyor.
5 Així, doncs, no judiqueu res abans d'hora, fins que vingui el Senyor; ell aclarirà les coses que amaguen les tenebres i manifestarà les intencions de cada cor; i llavors cadascú rebrà de Déu la seva lloança.
6 Germans, tot això de mi i d'Apol·ló us ho he posat d'exemple pel vostre bé, perquè amb el nostre cas aprengueu a no anar més enllà del que hi ha escrit, i ningú no s'apassioni a favor d'un en detriment d'un altre.
7 De fet, qui et fa superior? Què tens que no hagis rebut? I, si ho has rebut, per què presumeixes com si no t'ho haguessin donat?
8 Ja esteu satisfets! Ja sou rics! Us sentiu com reis, sense nosaltres. Tant de bo que fos així! Perquè nosaltres podríem compartir el vostre regnat.
9 Pel que sembla, a nosaltres, els apòstols, Déu ens ha reservat la darrera exhibició, com als qui van a morir, ja que ens ha convertit en un espectacle per a tot el món, per als àngels i per als homes.
10 Nosaltres, necis per Crist, i vosaltres, entenimentats en Crist; nosaltres, febles, i vosaltres, forts; vosaltres, apreciats; nosaltres, malvistos.
11 Ara com ara, passem fam i set, anem mal vestits, som maltractats, no tenim estatge segur,
12 rendits de treballar amb les nostres pròpies mans. Si ens insulten, beneïm; si ens persegueixen, ho suportem;
13 si ens difamen, responem dòcilment; ens han tingut per deixalles del món, com rebuig de tothom, fins aquest moment.
14 No escric tot això per avergonyir-vos, sinó que us amonesto com a fills estimats.
15 Perquè, encara que tinguéssiu els instructors en Crist a milers, no tindríeu pas gaires pares. És que jo us he engendrat en Crist Jesús, per mitjà de l'evangeli.
16 Us prego, doncs, que seguiu el meu exemple.
17 Per això mateix us he enviat Timoteu, que és el meu fill estimat i fidel en el Senyor; ell us recordarà les meves normes de conducta en Crist Jesús, tal com ho ensenyo a tot arreu, a cada església.
18 Alguns se senten importants pensant que mai més no us vindré a veure,
19 però vindré ben aviat a visitar-vos, si el Senyor ho vol, i podré comprovar, no tant les paraules dels creguts com els fets;
20 perquè el Regne de Déu no és pas cosa de paraules, sinó de fets.
21 Què preferiu: que em presenti davant vostre amb el bastó o bé amb amor i esperit benigne?