PRIMERA CARTA ALS

CORINTIS

10

Exemple de la història d'Israel

1 No vull que oblideu, germans, que els nostres avantpassats van estat tots sota el núvol, tots van travessar el mar
2 i tots foren units a Moisès, en ser batejats en el núvol i en el mar;
3 i tots van menjar el mateix aliment espiritual
4 i tots van beure la mateixa beguda espiritual, perquè bevien de la roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca era el Crist.
5 Malgrat tot, Déu no se sentia complagut de la majoria d'ells, per això van quedar estesos pel desert.
6 Aquests fets van succeir perquè ens servís d'exemple a nosaltres, a fi que no siguem cobejosos de coses dolentes, com ells les van cobejar.
7 Tampoc no us decanteu a la idolatria, com van fer alguns d'ells, tal com diu l'Escriptura: "S'assegué el poble a menjar i beure i s'aixecaren a divertir-se."
8 Ni practiqueu immoralitats sexuals com alguns d'ells van practicar, i en un sol dia en van caure vint-i-tres mil.
9 Ni tempteu el Senyor, com també el temptaren alguns d'ells, i van ser morts per les serps.
10 Ni murmureu, com alguns d'ells van murmurar, i van ser morts per l'exterminador.
11 Tot allò els va succeir com a exemple per a nosaltres, i ha quedat escrit per advertir-nos a nosaltres que vivim els darrers temps.
12 Així, doncs, qui pensi que està ferm, que miri de no caure.
13 No ha caigut damunt vostre cap temptació sobrehumana: Déu és lleial, i no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu suportar; al contrari, amb la prova us donarà també mitjans per a poder-la superar.
14 Per això, estimats meus, fugiu de la idolatria.

La festa als ídols

15 Us parlo com a persones de seny; judiqueu el que dic.
16 La copa de la benedicció que beneïm, ¿no significa la comunió amb la sang de Crist? El pa que partim, ¿no significa la comunió amb el cos de Crist?
17 Atès que el pa és un de sol, significa que els molts formen un sol cos, ja que tots participem d'un mateix pa.
18 Mireu el poble d'Israel: els qui mengen els sacrificis, ¿no s'associen amb l'altar?
19 Amb això no vull pas dir que les víctimes sacrificades tinguin res d'especial, ni que el mateix ídol sigui realitat.
20 Tot al contrari, allò que els pagans sacrifiquen, als dimonis ho ofereixen, i no pas a Déu; i no vull pas que vosaltres tingueu res a veure amb els dimonis.
21 No podeu beure de la copa del Senyor i de la copa dels dimonis. No podeu participar de la taula del Senyor i de la taula dels dimonis.
22 ¿És que volem provocar la gelosia del Senyor? ¿És que som més forts que ell?

La llibertat del creient

23 Tot és permès, però no tot és convenient. Tot és permès, però no tot és edificant.
24 Que ningú no procuri només el propi interès, sinó el dels altres.
25 Mengeu de tot el que es ven a la carnisseria, sense cap càrrec de consciència,
26 perquè la terra i tot el que conté és del Senyor.
27 Si un pagà us convida i voleu anar-hi, mengeu de tot el que us posi davant, sense cap càrrec de consciència.
28 Però si algú us diu: "Aquesta carn és sacrificial", no en mengeu, per mirament al qui us ha avisat i per causa de la consciència.
29 La consciència, vull dir, no pas la teva, sinó la de l'altre. Em direu: "Per quina raó la meva llibertat ha d'ésser jutjada per la consciència d'un altre?
30 Si jo en participo amb acció de gràcies, per què haig d'ésser censurat per allò de què dono gràcies?"
31 Certament, quan mengeu, beveu o feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot a lloança de Déu,
32 però no sigueu entrebanc a jueus ni a pagans, ni a l'Església de Déu.
33 Feu com jo, que miro de complaure tothom amb tot el que faig, no cercant el meu profit, sinó el de molts altres, a fi que se salvin.