ZACARIES

 4

 

Visió del canelobre i les oliveres

1 L’àngel que havia parlat amb mi va tornar i em va despertar, com un a qui es desvetlla del seu son,
2 i em va dir: “Què veus?” Li vaig contestar: “He mirat i he vist un canelobre tot d’or que té un setrill al capdamunt, set llànties damunt el lampadari i set brocs per a les llànties que són a sobre.
3 Al seu costat hi ha dues oliveres, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra.”
4 A continuació vaig preguntar a l’àngel que parlava amb mi: “Què vol dir això, senyor meu?”
5 Per resposta, l’àngel em digué: “No saps què vol dir això?” Vaig contestar: “No, senyor meu.”
6 I ell em va respondre així: “Aquest és el missatge del Senyor per a Zorobabel, i diu: No pas amb la força i el poder, sinó amb el meu esperit –diu el Senyor Totpoderós.
7 Qui ets tu, gran muntanya? Davant de Zorobabel no ets més que una esplanada. Ell posarà la primera pedra enmig d’aclamacions: Esplèndida! Que n’és, d’esplèndida!”
8 Vaig rebre una nova revelació del Senyor que deia:
9 “Les mans de Zorobabel han posat els fonaments d’aquest temple, i les seves mans l’acabaran; i així sabreu que el Senyor Totpoderós m’ha enviat a vosaltres.
10 Perquè aquells qui van menystenir el dia de l’inici modest, s’alegraran quan vegin la plomada a la mà de Zorobabel. Aquestes set llànties són els set ulls del Senyor, que observen tota la terra.”
11 Encara li vaig preguntar: “Què signifiquen aquestes dues oliveres que hi ha a la dreta i a l’esquerra del canelobre?”
12 A més, li vaig fer aquesta segona pregunta: “Què són les dues branques d’olivera que hi ha al costat dels dos brocs d’or que serveixen per a vessar l’oli daurat?”
13 Per resposta, em digué: “¿No saps què signifiquen aquestes coses?” Vaig contestar: “No, senyor meu.”
14 I ell em digué: “Aquests són els dos ungits que estan davant el Senyor de tota la terra.”