ZACARIES

 14

 

Jerusalem i les nacions

1 Heus aquí que ve el dia del Senyor en què seran repartides les teves despulles enmig teu, com un botí.
2 Perquè jo reuniré totes les nacions cap a Jerusalem per al combat, i la ciutat serà presa; les cases seran saquejades, les dones, violades, i la meitat de la població serà portada al captiveri, però l’altra meitat no serà expulsada de la ciutat.
3 Llavors el Senyor sortirà i lluitarà contra aquelles nacions, com acostuma a lluitar el dia de la batalla.
4 Aquell dia els seus peus es posaran sobre la muntanya de les Oliveres, que és davant de Jerusalem, al cantó de llevant; i la muntanya es partirà pel mig d’orient a occident, deixant una gran vall, i una meitat de la muntanya s’apartarà cap al nord, i l’altra meitat cap al sud.
5 I fugireu cap a la vall de les meves muntanyes, perquè la vall arribarà fins a Assel; fugireu com vau fugir per causa del terratrèmol en temps d’Ozies, rei de Judà; i vindrà el Senyor, el meu Déu, i amb ell tots els sants àngels.
6 Aquell dia succeirà que no hi haurà claror ni foscor;
7 serà un dia únic, conegut només pel Senyor, que no serà de dia ni de nit, i al vespre hi haurà llum.
8 Aquell dia succeirà que de Jerusalem sortiran aigües vives, la meitat vers la mar oriental, i la meitat vers la mar occidental, tant a l’estiu com a l’hivern.
9 I el Senyor serà rei sobre tota la terra. Aquell dia el Senyor serà únic i el seu nom un de sol.
10 Tot el país serà convertit en una planura, des de Gueba fins a Rimmon, al sud de Jerusalem, i aquesta serà exalçada i habitada en el seu lloc, des de la porta de Benjamí fins al lloc de la primitiva porta, la porta de l’Angle, i des de la torre d’Hananel fins als Cups Reials.
11 Hi habitaran i no hi haurà cap més extermini, sinó que Jerusalem serà habitada amb seguretat.
12 Aquest serà el flagell amb què el Senyor ferirà tots els pobles que hagin fet la guerra contra Jerusalem: se’ls podrirà la carn mentre encara són vius, els ulls se’ls podriran a les òrbites, i la llengua, dins la boca.
13 I succeirà aquell dia que el Senyor els enviarà una gran consternació, i cada un agafarà la mà d’un altre i aixecarà la seva contra la del seu company.
14 També Judà lluitarà per Jerusalem, i reuniran les riqueses de tots els pobles del voltant: or, plata i vestits en gran quantitat.
15 I la plaga que ferirà cavalls, mules, camells, ases i totes les bèsties que hi hagi en aquells campaments, serà igual que aquell flagell.
16 Succeirà que tots els supervivents de les nacions que hauran atacat Jerusalem hi pujaran cada any per adorar el Rei, Senyor Totpoderós, i per celebrar la festa dels Tabernacles.
17 I si alguna de les famílies de la terra no puja a Jerusalem per adorar el Rei, Senyor Totpoderós, la pluja no caurà sobre ells.
18 I si la família d’Egipte no hi vol pujar, i no ve, caurà sobre ella el flagell amb què el Senyor ferirà les nacions que no pugin a celebrar la festa dels Tabernacles.
19 Aquest serà el càstig d’Egipte i el de totes les nacions que no pugin a celebrar la festa.
20 Aquell dia hi haurà gravat a les campanetes dels cavalls: «Consagrat al Senyor». I les olles del temple del Senyor seran com els tassons de l’aspersió de davant l’altar.
21 Tota olla, a Jerusalem i a Judà, serà consagrada al Senyor Totpoderós; i tots els qui fan sacrificis vindran i les faran servir per a coure-hi les ofrenes; i aquell dia no hi haurà més traficants dins el temple del Senyor Totpoderós.