ZACARIES

 12

 

L’alliberament de Jerusalem

1 Oracle, paraula del Senyor sobre Israel. El Senyor que ha estès el cel, que ha posat els fonaments de la terra i que forma l’esperit dintre de l’home, diu això:
2 “Mira, vaig a convertir Jerusalem en una copa embriagant per a tots els pobles del voltant, durant el setge contra Judà i Jerusalem.
3 Aquell dia convertiré Jerusalem en una pedra feixuga per a tots els pobles: tots els qui la vulguin aixecar quedaran malferits, i tots els pobles de la terra s’aliaran per anar contra ella.
4 Aquell dia –diu el Senyor–, jo provocaré l’esfereïment a tots els cavalls i la bogeria a tots els cavallers. Obriré els meus ulls sobre la casa de Judà, però feriré de ceguesa tots els cavalls dels pagans.
5 Llavors els dirigents de Judà diran en el seu cor: La meva força són els habitants de Jerusalem amb el Senyor Totpoderós, el seu Déu.
6 Aquell dia convertiré els capitans de Judà en un braser encès enmig del bosc, com una torxa encesa entremig de la palla, i devoraran a dreta i esquerra tots els pobles del voltant, mentre que els habitants de Jerusalem seguiran vivint en el seu lloc.
7 El Senyor deslliurarà primerament les tendes de Judà, a fi que el prestigi de la casa de David i dels habitants de Jerusalem no sobrepassi el prestigi de Judà.
8 Després el Senyor protegirà els qui viuen a Jerusalem, i el més feble serà com David; i la casa de David com Déu mateix, com l’àngel del Senyor que va davant d’ells.
9 Aquell dia em dedicaré a destruir tots aquells pobles que hauran vingut a atacar Jerusalem.
10 Vessaré damunt la casa de David, i sobre els habitants de Jerusalem, un esperit de gràcia i de pregària, i miraran envers mi, aquell qui van traspassar. I faran dol, com el dol que es fa per un fill únic; ploraran amargament per ell, com els qui ploren per un primogènit.
11 Aquell dia hi haurà un gran dol a Jerusalem, com el dol d’Adad-Rimmon a la vall de Meguidó.
12 El país farà lamentacions; cada família per separat: la família de la casa de David pel seu cantó, i les seves dones a part; la família de Natan pel seu cantó, i les seves dones a part.
13 La família de la casa de Leví pel seu cantó, i les seves dones a part; la família de Ximí, i les seves dones a part;
14 i totes les altres famílies pel seu cantó, i les seves dones a part.”