SALMS

LLIBRE IV

 96

 

Canteu al Senyor un càntic nou


1 Canteu al Senyor un càntic nou,

canteu al Senyor arreu de la terra,

2 canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

Proclameu dia rere dia la seva salvació,

3 proclameu entre les nacions la seva glòria,

i a tots els pobles els seus prodigis,

4 ja que el Senyor és gran, i molt digne de lloança.

Ell és més temible que tots els déus,

5 perquè els déus de tots els pobles són ficció;

el Senyor, en canvi, ha fet el cel.

6 Majestat i honor a la seva presència,

poder i esplendor en el seu santuari.


7 Ofreneu al Senyor, famílies dels pobles,

ofreneu al Senyor glòria i honor,

8 ofreneu al Senyor la glòria del seu nom.

Porteu presents i entreu als seus atris.

9 Adoreu el Senyor davant la santa presència,

davant d’ell tremoli tota la terra.


10 Digueu a les nacions: “El Senyor regna!”

Ell aferma l’univers, no trontollarà.

Regeix els pobles amb equitat.

11 Que s’alegri el cel i exulti la terra,

brami la mar i tot el que s’hi mou,

12 festegi la prada amb tot el que hi ha,

aplaudeixin alhora tots els arbres del bosc,

13 davant el Senyor que ve,

que ve a regir la terra;

judicarà el món amb justícia,

i els pobles amb la seva veritat.