SALMS

LLIBRE IV

 90

 

Ensenya’ns a comptar els nostres dies

(Oració de Moisès, home de Déu.)


1 Senyor, tu has estat el nostre refugi

al llarg de tots els segles.

2 Des d’abans que sorgissin les muntanyes,

i formessis la terra i el món,

des de sempre i per sempre tu existeixes, oh Déu.

3 Fas que l’home torni a la pols

quan dius: “Retorneu, fills d’Adam!”

4 Perquè mil anys són als teus ulls

com un dia, un ahir que ha passat,

una vigília a la nit.


5 Te’ls emportes com l’aiguat, són un somni.

Així com l’herba que brota a la matinada,

6 durant el matí floreix i verdeja,

i a la tarda s’emmusteix i s’asseca.


7 Talment som consumits per la teva ira,

i la teva indignació ens té aterrats.

8 Has exposat davant teu les nostres culpes,

els nostres secrets a la llum de la teva mirada.


9 Així tots els nostres dies declinen sota la teva indignació,

com un sospir s’esvaeixen els nostres anys.

10 La durada de la nostra existència és a la ratlla dels setanta anys,

i, si per als més forts arriba als vuitanta,

el que se’n treu són només que treballs i decepcions,

perquè aviat passen i ens n’anem volant.


11 Qui pot conèixer la severitat de la teva ira, la teva indignació,

i si se t’ha quedat a deure respecte?

12 Ensenya’ns a comptar els nostres dies

de tal manera que ens penetri la saviesa al cor.


13 Torna, oh Senyor; fins quan?

Compadeix-te dels teus servents.

14 Omple’ns ben aviat de la teva bondat,

per tal que exultem i ens alegrem tota la vida.

15 Torna’ns tants dies d’alegria

com ens n’has donat d’aflicció,

tants anys com n’hem vist de dissort.

16 Que la teva obra es manifesti als teus servents,

i la teva glòria sobre els seus fills.

17 Que la benignitat del Senyor, el nostre Déu, sigui damunt nostre!

Referma sobre nosaltres el treball de les nostres mans;

referma, sí, el treball de les nostres mans!