SALMS

LLIBRE III

 83

 

Oh Déu, no et quedis aturat

(Càntic. Salm. D’Assaf.)


1 Oh Déu, no et quedis aturat!

No callis, oh Déu, ni et quedis quiet!

2 Mira com s’avaloten els teus enemics,

com alcen el cap els qui t’odien.

3 Tramen complots contra el teu poble,

i conspiren contra els teus protegits;

4 diuen: “Veniu, esborrem-los d’entre les nacions,

que no s’esmenti mai més el nom d’Israel.”

5 Que de comú acord s’han avingut

a fer aliança contra tu

6 els nòmades d’Edom i els ismaelites,

Moab i els agarens,

7 Gebal, Ammon i Amalec,

la Filistea amb els habitants de Tir;

8 també Assur s’ha aliat amb ells

i s’ha fet el braç fort dels fills de Lot. (Pausa)


9 Tracta’ls com a Madian, com a Sisserà,

i com a Jabín, al torrent de Quixon,

10 que foren anihilats a Endor

i esdevingueren fems per a la terra.

11 Tracta els seus cabdills com a Oreb i Zeeb,

i els seus dirigents com a Zèbah i Salmunnà,

12 perquè deien: “Apoderem-nos de les hisendes de Déu!”


13 Déu meu, dispersa’ls com una remolinada,

com la palla a mercè de la ventada.

14 Com un foc abranda el forest,

i com la flamarada devora les muntanyes,

15 així persegueix-los amb la teva torbonada,

i aterra’ls amb el teu huracà.

16 Cobreix la seva cara de vergonya

per tal que busquin el teu nom, Senyor.

17 Que quedin avergonyits i aterrats per sempre,

i que siguin confosos i desapareguin.

18 Que hagin de reconèixer que només tu portes el nom de Senyor,

l’Altíssim sobre tota la terra.