SALMS

LLIBRE III

 81

 

Canteu alegres a Déu

(Del mestre de cant. Al to de “Haguittit”. D’Assaf.)


1 Canteu alegres a Déu, fortalesa nostra,

aclameu joiosos el Déu de Jacob.

2 Entoneu un càntic i toqueu el tamborí,

l’arpa melòdica i la cítara.

3 Soneu el corn pel noviluni,

i en el pleniluni, que és la diada de la nostra festa,

4 perquè és una regla per a Israel,

un precepte del Déu de Jacob,

5 un memorial imposat a Josep

en sortir Déu contra la terra d’Egipte.


Amb expressions que no coneixia vaig sentir:

6 “Jo he descarregat el fardell de les teves espatlles,

les teves mans han deixat el cabàs.

7 En l’angoixa has clamat i t’he alliberat,

t’he contestat en misteriosa tronada,

t’he provat prop de les fonts de Meribà.” (Pausa)


8 “Escolta, poble meu, que et vull amonestar.

Oh Israel, si m’escoltessis!

9 Que no hi hagi en tu cap déu estranger

ni adoris cap déu foraster.

10 Jo sóc el Senyor, el teu Déu,

el qui t’ha fet pujar des de la terra d’Egipte:

obre bé la teva boca i jo te l’ompliré.”


11 “Però el meu poble no ha escoltat la meva veu,

Israel no ha volgut fer cas de mi!

12 Per això l’he deixat al seu cor obstinat,

que segueixi el seu propi parer.

13 Ah, si el meu poble m’escoltés!

Si Israel seguis el meu camí!

14 Ben aviat jo abatria els seus enemics,

la meva mà es giraria contra els seus adversaris.

15 Els qui odien el Senyor se li rendirien,

i el seu destí quedaria fixat per sempre.

16 Ell l’alimentaria amb el millor blat,

i amb la mel silvestre li apagaria la set.”