SALMS

LLIBRE I

 41

 

Feliç qui es preocupa pel desvalgut

(Del mestre de cant. Salm de David.)


1 Feliç qui es preocupa pel desvalgut!

En el dia de la desgràcia el Senyor el salvarà.

2 El Senyor el guardarà i el farà viure,

i serà feliç a la terra;

no el deixarà a mercè dels enemics.

3 El Senyor el sostindrà en el llit del dolor,

se n’ocuparà en el curs de la seva malaltia.


4 Jo crido: “Senyor, apiada’t de mi;

guareix l’ànima meva, malgrat que he pecat contra tu!”

5 Els meus enemics criden el mal sobre mi:

“Quan es morirà i es perdrà el seu nom?”

6 I si algú ve a veure’m, parla equívocament,

recull dintre seu tot el que és negatiu,

i quan és a fora ho xerra.

7 Tots els qui m’avorreixen murmuren plegats en contra meu,

fan recaure en mi el mal que m’afligeix:

8 “Una cosa malèfica s’ha apoderat d’ell;

si cau allitat no tornarà a aixecar-se.”

9 Fins l’amic d’aliança, en qui confiava, i que compartia el meu pa,

s’ha alçat contra mi.


10 Però tu, Senyor, compadeix-te de mi i restableix-me,

que els pugui pagar el que mereixen.


11 En això coneixeré que m’estimes:

si l’enemic no pot cantar victòria sobre meu,

12 i, a mi, en canvi, em sostens en integritat

i davant teu m’admets per sempre.