SALMS

LLIBRE I

 21

 

La teva protecció omple de joia!

(Del mestre de cant. Salm de David.)


1 Senyor, el rei s’alegra en la teva potència,

i per la teva protecció s’omple de joia!

2 Li has concedit el que el seu cor desitjava,

i la petició dels seus llavis no l’has refusada. (Pausa)

3 Li has anticipat benediccions de benaurança,

i li has posat al cap una corona d’or fi.

4 Et demanava vida, i la hi has donada;

un llarg compte de dies per sempre mes.

5 La seva glòria és gran gràcies al teu auxili,

l’has cobert d’honor i magnificència.

6 L’has fet per sempre exemple de benediccions,

amb la teva presència l’omples d’alegria.

7 És que el rei confia en el Senyor;

per bondat de l’Altíssim no pot trontollar.


8 La teva mà atraparà tots els teus enemics,

la teva dreta abastarà tots els qui t’odien.

9 Els faràs cremar com una fornal

el dia de presentar-te a jutjar.

El Senyor els engolirà en la seva indignació,

el foc els devorarà.

10 Faràs desaparèixer la seva posteritat de la terra,

i la seva nissaga d’entre els homes.

11 Encara que tramin el mal contra tu,

ni que hagin ordit intrigues, no reeixiran;

12 tu faràs que se’t tombin d’esquena per fugir,

quan els apuntis de dret amb el teu arc.


13 Alça’t, Senyor, amb la teva força!

Volem cantar i celebrar la teva victòria!