SALMS

LLIBRE I

 15

 

Qui es podrà allotjar al teu tabernacle?

(Salm de David.)


1 Senyor, qui es podrà allotjar al teu tabernacle?

Qui podrà habitar en la teva muntanya santa?

2 El qui obra com cal, practica la justícia

i diu la veritat tal com la sent.

3 No escampa calúmnies amb la llengua,

mai no fa cap greuge al seu germà,

ni deixa caure injúria contra ningú.

4 Poca estima té als seus ulls l’home reprovable,

però honora els qui temen el Senyor.

Si ha jurat no es retracta, mal sigui contra seu.

5 No presta el seu diner a interès,

ni accepta gratificacions que perjudiquin l’innocent.


El qui obra així no trontollarà mai.