SALMS

LLIBRE V

 147

 

El Senyor reconstrueix Jerusalem


1 Lloeu el Senyor,

perquè és bo cantar salms al nostre Déu,

que és agradable una adient lloança.

2 El Senyor reconstrueix Jerusalem,

congrega els dispersats

d’Israel;

3 ell és qui guareix els de cor afligit

i els embena les ferides.

4 Ell determina el nombre dels estels,

els crida tots pel seu nom.

5 És gran el nostre Sobirà, i de magna potència;

la seva saviesa és infinita.

6 El Senyor sosté ferms els desvalguts,

i abaixa fins a terra els perversos.


7 Canteu al Senyor en acció de gràcies,

entoneu salms al nostre Déu amb la cítara.

8 Ell cobreix el cel de nuvolades,

disposa la pluja a la terra

i fa germinar l’herba a les muntanyes.

9 Ell proveeix d’aliment el bestiar

i els pollets dels corbs quan criden.

10 No es complau en la força del cavall,

ni fa cas de les bones cames de l’home:

11 el Senyor es complau en els qui el veneren,

en els qui confien en el seu amor.


12 Glorifica el Senyor, Jerusalem;

canta lloances al teu Déu, oh Sió,

13 que reforça els barrons de les teves portes

i ha beneït els teus fills dintre teu;

14 ell manté la pau en el teu terme,

i et satisfà amb la flor del blat.

15 Ell envia ordres a la terra,

ben de pressa hi corre la seva paraula.

16 Tira la neu igual que flocs de llana,

escampa el gebre com si fos cendra.

17 Llança el seu glaç com si fossin molles de pa;

qui pot resistir la seva fredor?

18 Però envia la seva paraula, i es fon;

fa bufar el seu vent, i s’escolen les aigües.

19 Ell ha fet conèixer les seves paraules a Jacob,

les seves lleis i decrets a Israel.

20 No ha obrat així amb cap altra gent

ni els ha fet conèixer els seus preceptes.

Al·leluia!